Forvirringen rundt kontraktsforhold i bokbransjen er stor. Derfor har vi bedt advokat Lars Christian Fjeldstad i LO gi oss en innføring rundt hva det viktigste du som forfatter må tenke på når du skal skrive kontrakt med et forlag.

• Hvilke rettigheter har en forfatter etter åndsverkloven til egne verk?

• Hvilke rettigheter ønsker forlagene overdratt til seg gjennom normalkontrakten?

• Hva er forskjellen på normalkontakt og kontrakt med vanityforlag?

 

Lars Christian svarer også på spørsmål, sammen med nestleder i Forfatterforbundet, advokat Trond Vernegg og leder, Eystein Hanssen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

LO-advokatene

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med 48 ansatte, hvorav 30 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering. Avdelingen tilbyr også rettslig bistand til medlemmer i LO som er selvstendig næringsdrivende, bl.a. innenfor kontrakts/avtalerett, selskapsrett, opphavsrett mv.

LO-advokatene fører saker for alle norske domstoler, EFTA-domstolen, Den Europeiske Menneskerettsdomstol og internasjonale klageorganer.

days
hours
minutes
seconds

Details

Topic: Forfatterrettigheter og kontraktsforhold
Hosted By: Lena Merete Roer
Start: 3/25/2021 19:30
Category: Forfatterressurs
Duration: 1 hour 30 minutes
Current Timezone: Europe/Oslo

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.