Logo Forfatterforbundet
Gruppebilde av den nye fagforeningen for forfattere sitt interimstyre
Interimstyret samlet etter valget. Bak fra venstre: Asle Skredderberget, Geir Tangen, Jan Ove Ekeberg, Dorthe Erichsen, Helle Stensbak, Trond Vernegg, Arne Svingen og Knut Lindh. Foran fra venstre: Lena Roer, Eystein Hanssen, Ørjan Nordhus Karlsson, Agnes Matre, Camilla Schøyen og Sidsel Dalen. Frid Ingulstad og Monika Nordland Yndestad var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Heine Birkeland)

Stiftelse av foreningen

Forfatterforbundet (først kalt Norske forfattere) hadde sitt første møte på Litteraturhuset i Oslo, lørdag 13. januar 2018.

På dette møtet drøftet vel førti forfattere hva som skulle være foreningens overordnede formål og vilkårene for medlemskap. De frammøtte valgte et interimstyre på 16 forfattere som fikk i oppdrag å lage de første vedtektene, stifte foreningen, forberede foreningens første årsmøte og lage utkast til handlingsplan.

Interimstyret var: Sidsel Dalen, Jan Ove Ekeberg, Dorthe Erichsen, Eystein Hanssen, Frid Ingulstad, Ørjan Nordhus Karlsson, Knut Lindh, Agnes Matre, Lena Roer, Camilla Schøyen, Asle Skredderberget, Helle Stensbak, Arne Svingen, Geir Tangen, Trond Vernegg og Monika Nordland Yndestad.

 

 

 

Forfatterforbundet ble formelt stiftet i Fredrikstad den 28. januar 2018. 12 av de 16 forfatterne i interimstyret var tilstede.

Stifterne var, bak fra venstre: Knut Lindh, Dorthe Erichsen, Arne Svingen og Trond Vernegg. Foran fra venstre: Lena Roer, Helle Stensbak, Jan Ove Ekeberg, Eystein Hanssen, Geir Tangen og Agnes Matre. Camilla Schøyen var tilstede under stiftelsen, men hadde ikke mulighet til å delta da bildet ble tatt.