Logo Forfatterforbundet

Oppropet

Norske forfattere

Av Helle Stensbak, Jan Ove Ekeberg og Eystein Hanssen

 

Vi mener det bør opprettes en organisasjon for alle skjønnlitterære forfattere i Norge. En forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske forfattere uavhengig av sjanger. Den nye foreningen kan hete Norske forfattere.

Det er en selvsagt rettighet å kunne organisere seg. ”Den norske Forfatterforening” er en lukket medlemsforening. Så lenge det er slik, må vi som av ulike grunner står utenfor, stifte vår egen organisasjon.

Vi ønsker i første omgang å samle flest mulig forfattere bak dette initiativet. Mange har sluttet seg til allerede.

I løpet av januar 2018 bør det holdes et stiftelsesmøte og velges et interimstyre. Alle som vil delta på dette registrerer seg på Facebook-gruppa til Norske forfattere, eller melder direkte fra til initiativtakerne.

Så må det utarbeides et forslag til vedtekter, herunder kriterier for medlemskap, før det holdes et første årsmøte som vedtar vedtekter og velger et permanent styre. Dette kan trolig finne sted i april, mai.

Så snart organisasjonen er på plass må den ta kontakt med alle relevante parter i vår bransje, med sikte på maksimal representasjon og innflytelse for Norske forfattere i de råd, utvalg, organer og bedrifter som styrer pengene eller på annen måte bestemmer rammevilkårene for vårt yrke. Vi må også arbeide for å bli motpart i forhandlinger med forlagene og deres organisasjon. Norske forfattere vil også kreve innflytelse i fordelingen og forvaltningen av bibliotekvederlagsmidlene, tilsvarende de ordningene som nå gjelder for andre fagforeninger.

Det hadde vært en fordel om alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, hadde vært samlet i en åpen forening.

Det kan også være et mål for Norske forfattere. Den dagen DNF blir en åpen fagorganisasjon kan de to organisasjonene gå sammen.

Men om DNF noen gang blir åpnet vil dette uansett ta tid. Foreningens vedtekter krever at vedtektsendringer må vedtas på to årsmøter. Dette betyr at en slik prosess vil ta minst to år, og den er som kjent ikke påbegynt. Vi snakker altså tidligst om en endring i 2020.

I disse årene vil det skje mye som er avgjørende for vår yrkesgruppe.

Det vil vi ikke sitte og se på. Vi vil delta.

 

 

Dette oppropet ble først publisert i Aftenposten fredag 15. desember 2017.

Opprop for ny forfatterforening, Aftenposten 15. desember 2017.

Opprop for ny forfatterforening, Aftenposten 15. desember 2017.

Disse signerte:

Agnes Matre
Anne Marie Stamnestrø
Arne Svingen
Asle Skredderberget
Birger Baug
Dorthe Erichsen
Eirik H. Sæther
Eirik Wekre
Erling Greftegreff
Espen Selmer-Torgersen
Eystein Hanssen
Frits de Bourg
Gard Sveen
Geir Asbjørn Molland
Geir Tangen
Helle Stensbak
Ingebjørg Berg Holm
Jan B. Stene
Jan Ove Ekeberg
Jarle Sten Olsen
Jeanette Semb
Knut Lindh
Lene Lauritsen Kjølner
Liv Margareth Alver
May Lis Ruus
Merete Junker
Monika Nordland Yndestad
Myriam H. Bjerkli
Øistein Borge
Roar Rastad
Salmund Kyvik
Sonja Holterman
Vidar H. Andersen
Ørjan Nordhus Karlsson
Øystein Soprano Antonsen