Forfatterforbundet fyller tre år!

Forfatterforbundet fyller tre år!

I dag er det tre år siden det formelle stiftelsesmøtet i Fredrikstad. Hurra! På disse tre årene har Forfatterforbundet blitt en kraft å regne med på litteraturfeltet i Norge, med vel over 400 medlemmer og flere viktige flere kampsaker.

les mer
Strømmeinntektene øker, rettighetsoverdragelse kan fristille forfatterne

Strømmeinntektene øker, rettighetsoverdragelse kan fristille forfatterne

2020 har vært et godt strømme-år, og både forlag og forfattere opplever økte inntekter. Samtidig blir lydbokrettighetene Aschehoug og Gyldendal tidligere har overdratt til Lydbokforlaget, tilbakeført til hhv. Aschehoug og Gyldendal. Lydbokkontrakten gir imidlertid ikke forlagene rett til å tilby lydbok i strømmetjenester. Gyldendal og Aschehoug har derfor bedt forfatterne om å bekrefte at de eksisterende betingelser for strømming som forfatterne har inngått med Lydbokforlaget på Fabel, nå kan videreføres av Gyldendal og Aschehoug, slik at verkene fortsatt kan være tilgjengelig på Fabel.

les mer
Opprop for kunstneres sikkerhet

Opprop for kunstneres sikkerhet

Saudi-Arabia bedriver flyktningspionasje mot kunstnere og opposisjonelle i Norge. En kunstner som skulle delta på LitFestBergen ble oppsøkt av personer fra Saudi-Arabias ambassade og truet.

Kronprins Mohammad Bin Salman har forsøkt å bygge opp et bilde av et mer liberalt Saudi-Arabia. Men regimet fortsetter å forfølge og true sine kritikere også i utlandet. Dagbladet har de siste ukene avslørt hvordan personer tilknytter Saudi-Arabias ambassade operer i Norge.

Forfatterforbundet går derfor sammen med de øvrige skribentorganisasjonene om denne henvendelsen til norske myndigheter

les mer
Vi ønsker oss en bøkenes jul

Vi ønsker oss en bøkenes jul

Når koronanedstengning og begrensninger i omgangen med andre får tiden til å stå stille, trenger vi noe som gir kraft og inspirasjon, underholdning og spenning. Noe som utvider vår bevissthet og vår verden, gir oss nye ideer, kunnskap og selskap når vi er ensomme. Det finner vi i bøkenes verden.

les mer
Billig signalpolitikk

Billig signalpolitikk

I en situasjon der store deler av kulturlivet ligger med brukket rygg, er det beint fram pinlig at overføringene til Kulturfondet reduseres med 10 millioner kroner. Mange kulturarbeidere er hardt rammet at korona-pandemien. Blant forfattere peker de med mange oppdrag for skoler og festivaler seg ut, men vi vet at situasjonen er langt mer alvorlig eksempelvis for musikere. Norsk kulturfond forvalter støtte til hele det frie kunstfeltet. I sum er dette feltet hardt rammet av pandemien. I en slik situasjon burde bevilgningen økes, ikke reduseres.

les mer
Leserne villige til å betale royalty

Leserne villige til å betale royalty

Bruktbokkjøpere synes å være villige til å betale gode royaltysatser til forfatteren. Kort tid etter lansering av muligheten til å gi royalty til forfatteren, viser tjenesten Bookis’ foreløpige tall at både kjøper og selger av en bok er villige til å gi forfatteren royalty.

les mer
Forfattere får royalties ved bruktboksalg

Forfattere får royalties ved bruktboksalg

Når leseren kan kjøpe en nyere bruktbok, framfor en ny bok i bokhandel, vil forfatteren gå glipp av sin andel av boksalget – det som kalles royalty. Men kanskje er løsningen kommet? Bookis har i alle fall tatt grep, og lansert en mulighet for at kjøper og selger kan legge til en royaltyandel til forfatteren.

les mer
Sammen om en trygg bransje

Sammen om en trygg bransje

Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har i dag hatt et felles møte for å diskutere tiltak for å motvirke seksuell trakassering i litteraturbransjen. Vi har et etisk ansvar for å trygge bransjen for alle, og i løpet av kort tid ​vil vi kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bransjen og revidere og synliggjøre retningslinjene ved seksuell trakassering.

les mer