Hvem kan bli medlem i Forfatterforbundet?

I tråd med organisasjonsretten mener Forfatterforbundet det er viktig at flest mulig av forfattere er organisert. Vi har derfor et enkelt profesjonskrav nedfelt i våre vedtekter, «§3: Forfattere som har publisert ett skjønnlitterært verk og som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge, kan være medlemmer». Et skjønnlitterært verk kan for eksempel være en roman eller en diktsamling. Vi rangerer ikke sjangre.

Forfatterforbundet organiserer ikke sakprosaforfattere. Er du sakprosaforfatter, kan du ta kontakt med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFFO.

Forfatterforbundet har ca. 410 medlemmer. Vel 310 av våre medlemmer har publisert skjønnlitterære verk, mens de resterende er aspirantmedlemmer som jobber med et skjønnlitterært manus. Vi har tidligere publisert medlemslister, men av hensyn til GDPR-bestemmelser og at medlemskap i en fagforening er regnet som personsensitiv informasjon, har vi gått bort fra dette.