Logo Forfatterforbundet
Forfatterforbundet er en fagforening for alle skjønnlitterære forfattere i Norge.
Forfatterforbundet er en fagforening for alle skjønnlitterære forfattere i Norge.

Hvem kan bli medlem i Forfatterforbundet?

Forfatterforbundet er en fagforening for alle skjønnlitterære forfattere i Norge.

I tråd med organisasjonsretten mener Forfatterforbundet det er viktig at flest mulig av forfattere er organisert. Vi har derfor et enkelt profesjonskrav nedfelt i våre vedtekter, «§3:Forfattere som har publisert ett skjønnlitterært verk og som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge, kan være medlemmer». Et skjønnlitterært verk kan foreksempelvære en roman eller en diktsamling. Vi rangerer ikke sjangre.

Forfatterforbundet organiserer ikke sakprosaforfattere. Er du sakprosaforfatter, kan du ta kontakt med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFFO.

Forfatterforbundet har ca. 475 medlemmer. Vel 370 av våre medlemmer har publisert skjønnlitterære verk, mens de resterende er aspirantmedlemmer som jobber med et skjønnlitterært manus. Studenter er også velkommen som studentmedlemmer. Forfatterforbundet er tatt opp som eget fagforbund i LO. Alle våre medlemmer får ta del i LOFavørs gunstige medlemsfordeler.

Vi har tidligere publisert medlemslister, men av hensyn til GDPR-bestemmelser og at medlemskap i en fagforening er regnet som personsensitiv informasjon, har vi gått bort fra dette.

 

Hvem kan bli medlem?

  • Har du utgitt minst ett skjønnlitterært verk, kan du bli medlem hos oss. Verket trenger ikke å ha vært utgitt på norsk.
  • Vi ønsker å tilby aspirerende forfattere uten utgivelse et miljø hvor de kan vokse litterært, etter modell fra den britiske forfatterforeningen.
  • Studerer du ved et godkjent studiested – og har utgitt bok – eller tar en godkjent fulltids forfatterutdanning i Norge, er du hjertelig velkommen som studentmedlem.
  • Er du allerede medlem i et annet LO-forbund, kan du bli bi-medlem hos oss og kun betale vår kontingentandel

Ønsker du å bli medlem, klikk her!