Logo Forfatterforbundet
Union - fagforening, skrivemaskintaster
Union - fagforening, skrevet med skrivemaskintaster, forfatterens verktøy.

Organisasjonsretten

I Norge er det en rett å fritt kunne organisere seg. Derfor mener vi at alle forfattere også må få denne muligheten, i en forening med forutsigelige og åpne kriterier for medlemskap. Alle forfattere bør kunne delta i diskusjoner og beslutninger om eget fagfelt, og ha reell mulighet til å påvirke.

 

Les mer om medlemskap og meld deg inn!