Søk støtte til ditt skriveprosjekt!

av | sep 23, 2019

I Norge finnes det flere ulike støtte- og stipendordninger for forfattere, skribenter, oversettere og andre skrivende. Med forhandlingsrett til bibliotekvederlagsordningen vil Forfatterforbundet etter hvert kunne tilby egne stipender. Disse vil alle forfattere kunne søke på, om du er medlem eller ikke – akkurat slik våre medlemmer har rett til å kunne søke støtteordninger hos andre skribentorganisasjoner.

Her er noen av de stedene det er mulig å søke støtte:

Statens kunstnerstipend
Linken viser til oversikt over støtteordninger til forfattere i regi av Kulturrådet. Som skjønnlitterær forfatter kan du bl.a. søke arbeidsstipend, diversestipend og en flere andre ordninger.

Den norske Forfatterforening (DnF)
Søknad om stipend i DnF er uavhengig av medlemsorganisasjon.

Norske Barne- og ungdomsforfattere (NBU)
Søknad om stipend i NBU er uavhengig av medlemsorganisasjon.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)
Selv om vi er en fagforening for skjønnlitterære forfattere, vet vi at mange medlemmer også skriver sakprosa. Søknad om stipend i NFFO er uavhengig av medlemsorganisasjon. Debutanter kan også søke.

Gir du ut på eget forlag?

Kulturrådets innkjøpsordning – ny norsk litteratur 
Å bli innkjøpt av Innkjøpsordningen er kanskje den beste kulturpolitiske støtten du kan få i Norge. Er du indieforfatter, bør du vurdere å melde opp boken din under kategori 2, som nå er blitt gratis. For forfattere på etablerte forlag er det opp til forlaget å melde opp.

Andre steder å søke støtte

Fritt Ord
Du kan søke støtte til sakprosa.

Bergesenstiftelsen
Støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

Diverse legater
Sjekk Legathåndboken for spesielle legater relatert til ditt prosjekt.

Andre aktuelle artikler. Husk å sjekke dato for stipendutlysninger!

Forfatterlønn – hvordan overleve?

Forfatterlønn – hvordan overleve?

De fleste forfattere tjener ikke nok på sitt forfatterskap til å leve av det. Det er fint å ha en drøm om å skrive en bestselger, men en realitetssjekk tilsier at det er de færreste forunt å havne i den situasjonen. Skal du overleve som forfatter og leve et i økonomisk forstand normalt liv, er det en kjensgjerning at du trenger flere inntektskilder.

les mer