Logo Forfatterforbundet

Søk støtte til ditt skriveprosjekt!

I Norge finnes det flere ulike støtte- og stipendordninger for forfattere, skribenter, oversettere og andre skrivende. Med forhandlingsrett til bibliotekvederlagsordningen kan vi nå tilby egne stipender gjennom Forfatterforbundets vederlagsfond.

Alle forfattere kan søke på disse, om du er medlem eller ikke – akkurat slik våre medlemmer har rett til å søke støtte gjennom ordninger hos andre skribentorganisasjoner.

 

Her er noen av de stedene det er mulig å søke støtte:

Forfatterforbundets vederlagsfond
Søknad om stipend i Forfatterforbundet er uavhengig av medlemsorganisasjon. Debutanter kan også søke.

Statens kunstnerstipend
Linken viser til oversikt over støtteordninger til forfattere i regi av Kulturrådet. Som skjønnlitterær forfatter kan du bl.a. søke arbeidsstipend, diversestipend og en flere andre ordninger.

Den norske Forfatterforening (DnF)
Søknad om stipend i DnF er uavhengig av medlemsorganisasjon.

Norske Barne- og ungdomsforfattere (NBU)
Søknad om stipend i NBU er uavhengig av medlemsorganisasjon.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)
Selv om vi er en fagforening for skjønnlitterære forfattere, vet vi at mange medlemmer også skriver sakprosa. Søknad om stipend i NFFO er uavhengig av medlemsorganisasjon. Debutanter kan også søke.

 

 

Gir du ut på eget forlag?

Kulturrådets innkjøpsordning – ny norsk litteratur
Å bli innkjøpt av Innkjøpsordningen er kanskje den beste kulturpolitiske støtten du kan få i Norge. Er du indieforfatter, bør du vurdere å melde opp boken din under kategori 2, som nå er blitt gratis. For forfattere på etablerte forlag er det opp til forlaget å melde opp.

 

 

Andre steder å søke støtte

Fritt Ord
Du kan søke støtte til sakprosa.

Bergesenstiftelsen
Støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

Diverse legater
Sjekk Legathåndboken for spesielle legater relatert til ditt prosjekt.

Husk å sjekke dato for stipendutlysninger!

 

Andre aktuelle artikler:

Forfatterlønn – hvordan overleve.