Logo Forfatterforbundet

Forfatterressurs

Forfatterforbundet ønsker å være til hjelp og støtte for alle skjønnlitterære forfattere. Her har vi samlet informasjon som vi håper kan komme til nytte.
Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

 

logo Bokbasen

Lær deg å bruke Bokbasen

Bokbasen leverer digitale tjenester til hele bokbransjen, både forlag, biblioteker, bokhandlere, nettbokhandlere og skoler. Det er de som holder orden på informasjon om bøkene våre (mer enn 114.000) og gjør det mulig for alle aktører å finne boka og riktig informasjon, metadata, om den. Bokbasen brukes både som bestillingsverktøy og oppslagsverk.

Les mer om hvordan du kan bruke Bokbasen best mulig.

 

Forfatterøkonomi

De fleste forfattere tjener ikke nok på sitt forfatterskap til å leve av det. Det er fint å ha en drøm om å skrive en bestselger, men en realitetssjekk tilsier at det er de færreste forunt å havne i den situasjonen. Skal du overleve som forfatter og leve et i økonomisk forstand normalt liv, er det en kjensgjerning at du trenger flere inntektskilder.

Ved siden av salgsinntekter fra bøker har mange forfattere andre typer inntekter som også er relatert til forfatterskapet. For noen kan denne inntekten, sammen med inntekter fra boksalget, begynne å likne på en normalinntekt. Eksempler på andre typer inntekter er forfatterkvelder, bokbad, foredrag, Den kulturelle skolesekken (DKS), annen skribentvirksomhet, kursvirksomhet, konsulentoppdrag og redaksjonelt arbeid; eller radioopptredener, podkast, forfatte TV-manus – listen kan være lang og oppdragene mange.

Les mer, og få tips til hvordan få økonomien i havn her.

 

Kurs og opplæring

Å være forfatter handler selvsagt først og fremst om å skrive. Men forfatterrollen er i endring. Vi holder regelmessige kurs slik at våre medlemmer kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter ut over den tradisjonelle skrivebobla. Flere av kursene har vært og vil være åpne for alle.

Se kurstilbudet vårt for forfattere her.

 

Digitale kurs

Forfatterforbundet ønsker å bidra til at skjønnlitterære forfattere i Norge skal få ut hele sitt potensial. Vi arrangerer derfor jevnlig digitale webinarer og nettkurs, og de fleste er åpne for alle forfattere.

Se våre digitale kurs her

 

Er du aspirerende forfatter?

I den ukentlige spalten Tastaturprat svarer forfattere på et gitt sett med spørsmål, slik at vi blir bedre kjent med dem og deres forfatterskap. Et av spørsmålene som blir stilt er om forfatterne har noen gode råd til aspirantmedlemmene. Her har vi samlet  rådene de har gitt, men vi kan allerede nå avsløre at det rådet flest gir er:

Skriv og les mye – og gi ikke opp!

Les hele listen her

 

Støtteordninger/stipender

I Norge finnes det flere ulike støtte- og stipendordninger for forfattere, skribenter, oversettere og andre skrivende. Med forhandlingsrett til bibliotekvederlagsordningen vil Forfatterforbundet etter hvert kunne tilby egne stipender. Disse vil alle forfattere kunne søke på, om du er medlem eller ikke – akkurat slik våre medlemmer har rett til å kunne søke støtteordninger hos andre skribentorganisasjoner.

Her er noen av stedene du kan søke støtte.

 

Seksuell trakassering

Har du som forfatter opplevd seksuell trakassering, kan du trygt ta kontakt med ossfor å si ifra om dette. Ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte har taushetsplikt. Vi er forpliktet til å ivareta trygghet og personvern for begge sider i en sak.

Sammen kan vi se på hvordan du ønsker å ta saken videre. Du har siste ord i hvordan din sak håndteres videre. Dette gjelder også hvem vi kan dele informasjonen med.

Vi stiller ingen krav til hvordan varselet blir gitt, men ber deg om å ikke sende personsensitiv / personidentifiserende informasjon om tredjepart på e-post. Et varsel kan for eksempel være så enkelt: «Jeg har opplevd noe ubehagelig og ønsker kontakt med Forfatterforbundet.» Du trenger ikke å være medlem i Forfatterforbundet for å varsle.

Les mer om hvordan du kan varsle her.