Logo Forfatterforbundet

Forfatterressurs

Forfatterforbundet ønsker å være til hjelp og støtte for alle skjønnlitterære forfattere. Her har vi samlet informasjon som vi håper kan komme til nytte. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

 

Har du som forfatter opplevd seksuell trakassering, kan du trygt ta kontakt med ossfor å si ifra om dette. Ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte har taushetsplikt. Vi er forpliktet til å ivareta trygghet og personvern for begge sider i en sak.

Sammen kan vi se på hvordan du ønsker å ta saken videre. Du har siste ord i hvordan din sak håndteres videre. Dette gjelder også hvem vi kan dele informasjonen med.

Vi stiller ingen krav til hvordan varselet blir gitt, men ber deg om å ikke sende personsensitiv / personidentifiserende informasjon om tredjepart på e-post. Et varsel kan for eksempel være så enkelt: «Jeg har opplevd noe ubehagelig og ønsker kontakt med Forfatterforbundet.» Du trenger ikke å være medlem i Forfatterforbundet for å varsle.

Les mer om hvordan du kan varsle her.

 

De fleste forfattere tjener ikke nok på sitt forfatterskap til å leve av det. Det er fint å ha en drøm om å skrive en bestselger, men en realitetssjekk tilsier at det er de færreste forunt å havne i den situasjonen.Skal du overleve som forfatter og leve et i økonomisk forstand normalt liv, er det en kjensgjerning at du trenger flere inntektskilder.

Ved siden av salgsinntekter fra bøker har mange forfattere andre typer inntekter som også er relatert til forfatterskapet. For noen kan denne inntekten, sammen med inntekter fra boksalget, begynne å likne på en normalinntekt.Eksempler på andre typer inntekter er forfatterkvelder, bokbad, foredrag, Den kulturelle skolesekken (DKS), annen skribentvirksomhet, kursvirksomhet, konsulentoppdrag og redaksjonelt arbeid; eller radioopptredener, podkast, forfatte TV-manus – listen kan være lang og oppdragene mange.

Les mer, og få tips til hvordan fåøkonomien i havn her.

 

Å være forfatter handler selvsagt først og fremst om å skrive. Men forfatterrollen er i endring. Vi holder regelmessige kurs slik at våre medlemmer kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter ut over den tradisjonelle skrivebobla. Flere av kursene har vært og vil være åpne for alle.

Se kurstilbudet vårt for forfattere her.

 

Forfatterforbundet ønsker å bidra til at skjønnlitterære forfattere i Norge skal få ut hele sitt potensial. Vi arrangerer derfor jevnlig digitale webinarer og nettkurs, og de fleste er åpne for alle forfattere.

 

I Norge finnes det flere ulike støtte- og stipendordninger for forfattere, skribenter, oversettere og andre skrivende. Med forhandlingsrett til bibliotekvederlagsordningen vil Forfatterforbundet etter hvert kunne tilby egne stipender. Disse vil alle forfattere kunne søke på, om du er medlem eller ikke – akkurat slik våre medlemmer har rett til å kunne søke støtteordninger hos andre skribentorganisasjoner.

Her er noen av stedene du kan søke støtte.