Høringsinnspill til Stortingsmelding 18 (20/21)

KulturdepartementetPostboks 8030 Dep0030 Oslo Oslo 14.04.2021   Forfatterforbundet har med stor interesse lest regjeringens stortingsmelding Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge. Initiativet er historisk i den forstand at kultur for barn...

Ytterligere innspill til Kunstnermeldingen

Innspill sendt Kulturdepartementet 13.09.2020 Forfatterforbundet takker for invitasjonen til å gi ytterligere innspill til kunstnermeldingen. Vi mener situasjonen som følger av korona-pandemien viser hvor viktige de offentlige virkemidlene er for forfatterøkonomien,...