Stiftelse av foreningen

av | des 18, 2017

Forfatterforbundet (først kalt Norske forfattere) konstituerte seg første gang med et stiftelsesmøte på Litteraturhuset lørdag 13. januar 2018.

På dette møtet drøftet vel førti forfattere hva som skulle være foreningens overordnede formål og vilkårene for medlemskap.

De frammøtte valgte et interimstyre på 16 forfattere som fikk i oppdrag å lage de første vedtektene, stifte foreningen, forberede foreningens første årsmøte og lage utkast til handlingsplan.

Interimstyret var: Sidsel Dalen, Jan Ove Ekeberg, Dorthe Erichsen, Eystein Hanssen, Frid Ingulstad, Ørjan Nordhus Karlsson, Knut Lindh, Agnes Matre, Lena Roer, Camilla Schøyen, Asle Skredderberget, Helle Stensbak, Arne Svingen, Geir Tangen, Trond Vernegg og Monika Nordland Yndestad.

 

Les hele innkallingen til det første møtet 13. januar 2018 her

Forfatterforbundet ble formelt stiftet 28. januar 2018 av 12 av de 16 forfatterne i interimstyret.

Stifterne var, bak fra venstre: Knut Lindh, Dorthe Erichsen, Arne Svingen og Trond Vernegg. Foran fra venstre: Lena Roer, Helle Stensbak, Jan Ove Ekeberg, Eystein Hanssen, Geir Tangen og Agnes Matre. Camilla Schøyen var tilstede under stiftelsen, men hadde ikke mulighet til å delta da bildet ble tatt.