Avtaler

Forfatterforbundet har tilsluttet seg normalavtalene med Forleggerforeningen og framforhandlet en historisk viktig minsteavtale for serieromanforfattere med forlaget Vigmostad & Bjørke.

I mars 2021 ble det i tillegg undertegnet en ny normalkontrakt for serieromanforfattere som utgir på medlemsforlag i Forleggerforeningen, per nå Cappelen Damm.

Les mer om avtaleinngåelsen mellom Forfatterforbundet og Forleggerforeningen her og om avtalen om minsteavtale for serieromanforfattere her.

Du finner alle kontraktene under denne fanen.