Høringsinnspill til Stortingsmelding 18 (20/21)

KulturdepartementetPostboks 8030 Dep0030 Oslo Oslo 14.04.2021   Forfatterforbundet har med stor interesse lest regjeringens stortingsmelding Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge. Initiativet er historisk i den forstand at kultur for barn...
Les av hjertens lyst i det ganske land

Les av hjertens lyst i det ganske land

Litteratur må være tilgjengelig i alle formater, i et bredest mulig utvalg og innenfor alle sjangere på våre umistelige folkebiblioteker og skolebiblioteker. SVs stortingsrepresentanter Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen har fremmet forslag om en...