Ja til solidaritet

Edvard Hoem advarer i Klassekampen om at solidariteten mellom forfattere nå vil settes i spill, og at vi samlet kan tape mye hvis så skjer. Hoem antar at vår nye fagforening, som har fått navnet Forfatterforbundet, vil tiltre normalkontrakten. Det antar vi også....