Mer åpenhet, takk!

Mer åpenhet, takk!

Norge ligger langt framme digitalt, og digitale strømmetjenester på litteraturfeltet gir betydelige forskyvninger i konsum og lønnsomhetsfordeling mellom opphavere og forlag. Åpenheten det legges opp til i Digitalmarkedsdirektivet er kjærkommen og nødvendig for at...
Endelig normalkontrakt for serieromanforfattere!

Endelig normalkontrakt for serieromanforfattere!

Forleggerforeningen og Forfatterforbundet er enige om en normalkontrakt for serieromanforfattere, Bokgruppe 9. Heretter får serieromanforfattere på medlemsforlag 10% royalty fra første bok, en økning på 33% fra det tidligere minstenivået på 7,5%. – Vi er godt fornøyd...

Normalkontrakt for serieromanforfattere

Forleggerforeningen og Forfatterforbundet er enige om en normalkontrakt for serieromanforfattere, Bokgruppe 9. Heretter får serieromanforfattere på medlemsforlag 10% royalty fra første bok, en økning på 33% fra det tidligere minstenivået på 7,5%. – Vi er godt fornøyd...
Løslat Volha Kalackaja!

Løslat Volha Kalackaja!

Våre søsterorganisasjoner i Østerrike har forfattet et opprop til støtte for den hviterussiske oversetteren Volha Kalackaja, som vi her gir vår fulle tilslutning til:   «Til å begynne med var revolusjonen en poetisk tid», skriver forfatteren og oversetteren...