Logo Forfatterforbundet
Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO og Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen. Foto: Sverre Gunnar Haga, NFFO
Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO og Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen. Foto: Sverre Gunnar Haga, NFFO

Ny normalkontrakt for sakprosa tatt i bruk

Forfatterforbundet har med interesse fulgt forhandlingene mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Den norske Forleggerforening (DNF) om en ny normalkontrakt for sakprosa for allmenmarkedet. Nå er kontrakten tatt i bruk.

Før jul kunne NFFO og DNF opplyse om at de nesten tolv måneder lange forhandlingene om ny normalkontrakt for sakprosa for allmenmarkedet var avsluttet og at en ny avtale var kommet på plass (les mer om det her: Ny normalkontrakt for sakprosa på plass Forfatterforbundet).

Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, er glad for at partene lyktes i å komme til enighet.
- Vi vil gratulere NFFO med ny normalkontrakt. Det er et stort løft å gjennomføre slike forhandlinger. NFFOs kontrakt framstår som oversiktlig og lettere å forstå enn den gamle.

NFFO opplyser selv at det under forhandlingene kom opp mange problemstillinger og tema som berører forfatteres vederlag og økonomiske situasjon generelt. Det var det blant annet grundige diskusjoner om skillet mellom sakprosa og skjønnlitterære avtalevilkår. En annen sentral utfordring var forskjell i royaltysatser og vederlagsbestemmelsene knyttet til Kulturrådsinnkjøp.

Forfatterforbundet er som kjent selv i forhandlinger med DNF om ny normalkontrakt for skjønnlitteratur for voksne og har fulgt NFFO-forhandlingene nøye. Eystein Hanssen presiserer at det alltid vil være forskjell på kontraktene for sakprosa og skjønnlitteratur.

Mer moderne avtaleverk

Med gamle normalkontraktsverk som har blitt til i en pre-digital tid, er det viktig å forhandle frem et mer moderne avtaleverk som tar hensyn til de mange endringene i bransjen. NFFOs nye kontrakt omfatter nå blant annet også billigbok, e-bok og lydbok.

Heidi Austlid, administrerende direktør i DNF, uttalte etter forhandlingsslutt at målet med ny kontrakt hadde vært å skape et balansert avtaleverk som er brukervennlig, transparent og som skaper høy forutsigbarhet for alle parter.

Like viktig som å få til gode avtaler, er det at avtalene følges opp i ettertid for å se hvordan de fungerer i praksis og for å unngå utilsiktede konsekvenser for én eller begge parter. I tillegg bør kontraktene følges nøye opp i forhold til endrede bransjevilkår, digital utvikling og premisser som settes av blant annet endret lovverk (blant annet er en ny boklov på trappene).

-  NFFO og DNF har fått med et prinsipp om årlige revisjoner. Det er klokt. Da kan man forhåpentlig justere inn endringer på litteraturfeltet og bokmarkedet fortløpende, slik at normalavtaleverket ikke havner i bakleksa. En kollektiv avtale som Normalkontrakten er svært viktig for oss som opphavere og selvstendig næringsdrivende, og det er viktig at disse avtalene holdes oppdatert, sier Hanssen avslutningsvis.

Se den nye kontrakten for sakprosa her

Du finner flere artikler under: