Logo Forfatterforbundet
Forfatter Victoria Dalsberget, fotografert av Eigil Korsager
Forfatter Victoria Dalsberget, fotografert av Eigil Korsager

Møt Victoria Dalsberget

Tastaturprat :
Idéen bak spalten er å bli litt bedre kjent med norske forfattere på en uformell måte. Det stilles et fast sett med spørsmål som forfatterne svarer på.

Victoria Dalsberget er 26 år gammel lyriker fra Kongsvinger. Hun har utgitt to diktsamlinger, du er nok (2021) og  du og jeg  (2022), begge på forlaget Vigmostad & Bjørke.

Når begynte du å skrive og når ble skrivingen et forfatterskap?

Jeg har minner om å skrive dikt for meg selv helt ned i tidlig barneskolealder. I 2015 (som 19-åring) opprettet jeg en anonym Instagramkonto hvor jeg delte diktene mine for fremmede. Jeg har følt meg som forfatter helt siden da. Altså har opplevelsen av å være forfatter eksistert uavhengig av økonomi og om tilgjengeliggjøringen av tekst har foregått digitalt eller i bokform.

Fortell kort om hvordan du skriver og arbeider frem dine bøker.

Arbeidsmetoden min med bøker er prosessorientert. Jeg skriver, legger vekk, omarbeider, gjemmer bort, tar frem og skriver på nytt. Slik oppdager jeg de ulike lagene i diktene og får rom til å eksperimentere med metaforer og punch lines. Jeg er dessuten opptatt av felles overbygning og dynamikk.

Hvor skriver du?

Overalt. I sofaen, på kjøkkenet, i baksetet, på besøk og på butikken. Det er fint, fordi jeg stadig er åpen for å produsere, men tidvis slitsomt, fordi det aldri blir et skille mellom fri- og arbeidstid. Jeg vil aldri klare å tenke: «nå er arbeidsdagen endt, klokken over 16 og diktet jeg har i hodet får vente til i morgen.»

Hvordan var prosessen med å utgi bok for deg?

Å utgi den første boka var overveldende, spennende og sårt. Før jeg ble antatt av et forlag hadde jeg en redsel for å bli tildelt få valgmuligheter og bli overstyrt av forlagsinteresser. Men det var før jeg fant det rette forlaget. Der har jeg opplevd å bli sett, respektert og å besitte fullstendig eierskap til hvert ord. Jeg får ikke vektlagt viktigheten av å finne forlaget som passer DEG nok. Alle forfattere fortjener en redaksjonell prosess hvor ens unike stemme både bevares og utfordres.

Hva arbeider du med ved siden av ditt virke som forfatter?

Jeg er masterstudent innenfor spesialpedagogikk, jobber som lærer, driver nettbutikk og er fagforfatter i Lille norske leksikon.

Hva leser du selv? Er det en bok eller flere som har hatt betydning for ditt eget virke som forfatter?

Jeg leser det meste, men fenges sjeldent av krim og historiske romaner. Flere av bøkene som er viktige for meg er skrevet av Helene Uri.

Hva skriver du på nå?

Som alltid skriver jeg dikt om å være meg eller noen jeg forestiller meg at jeg er.

Har du noen gode råd til aspirantmedlemmene våre som ennå ikke har debutert?

Gled deg over det du skriver, selv når ingen andre leser det.

Hva syns du Forfatterbundet skal arbeide mer med i fremtiden?

Forfatterforbundet er fantastiske i sitt solidaritetsarbeid for etablering av en felles normalkontrakt med like kontraktsvilkår for alle.  Dette håper jeg de vil fortsette å jobbe mot.

Følg denne spennende lyrikeren på hennes Instagram-profil enkel_poesi

 

 

Du finner flere artikler under: