Logo Forfatterforbundet
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet.
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet.

Kjære alle forfattere, riktig god jul

En av forfatterens viktigste funksjoner i samfunnet er gjennom ord og tanker å bidra til en kollektiv behandling av felles traumer. Krig er et slikt traume.

 

En av de fineste bøkene jeg selv har lest er den vietnamesiske forfatteren Bao Ninhs The Sorrow of War (ikke utgitt på norsk) om Vietnamkrigen. Ellers er listen lang over kjente og viktige verk om krig: Ernest Hemingways Klokkene ringer for deg; Maria Remarques Intet nytt fra Vestfronten; Joseph Hellers Catch-22; Leo Tolstojs Krig og fred. I dag bruker den anerkjente ukrainske forfatteren Andreij Kurkov ordene for å kjempe mot Russlands angrepskrig mot sitt naboland.

Prosjektet #FREEALLWORDS, igangsatt av European Writers’ Council, er et viktig prosjekt i en tydelig litterær tradisjon hvor vi som forfattere både er motstemmer til en krig, og som belyser en krig. I dette prosjektet kommer forfatterstemmer fra de landene som er mest rammet av krigen i Ukraina til orde med oversettelser av egne verk. Det er viktig prosjekt å delta i, noe Forfatterforbundet gjør med glede.

 

Femåring i vekst

Lørdag 28. januar fyller Forfatterforbundet fem år. På disse fem årene har antallet medlemmer økt jevnt. Veksten viser ingen tegn til å avta. Våre medlemmer skriver i alle skjønnlitterære sjangre, nomineres til og vinner litterære priser og vi har en jevn konvertering blant aspirantmedlemmene til å bli forfattere.

Vi har nå et solid fotfeste i alle de kollektive vederlagsordningene, og vi har oppnådd medbestemmelse i de aller fleste fora og arenaer som angår skjønnlitterære forfattere.

 

Likevel gjenstår noe:

Vi har krevd å få 50% av plassene i juryen som tildeler statens kunstnerstipend for voksen skjønnlitteratur. Her svarer Kulturdepartementet at en løsning kan ventes når Kunstnermeldingen legges fram en gang over nyttår.

Vi er også, enn så lenge, avskåret fra å delta i besluttende organer og utvalg i NORLA. Dette har vi et håp om at kan løse seg, og styret følger de prosessene som pågår nøye.

Styret har tro på at også disse tingene vil løse seg på kort sikt.

 

Ny normalkontrakt

I juni i år gikk Forfatterforbundet i forhandlinger med Forleggerforeningen om en ny normalkontrakt for voksen skjønnlitteratur. Det gjorde vi etter at vi først hadde spurt om våre søsterorganisasjoner Den norske Forfatterforening (DnF) og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) ville være med på et felles forhandlingsløp.

På det tidspunktet ønsket de to andre organisasjonene ikke det. Nå, like før jul, er signalene at de ønsker dette. Alle tre organisasjoner skal derfor møtes tidlig på nyåret, for å diskutere en mulig vei videre sammen.

En felles forhandling forutsetter at organisasjonene på samme side av bordet kan enes om sentrale punkter. Er vi ikke enige vil vi påføre oss selv svekket forhandlingskraft.

Forfatterforbundet har møtt forleggerne til jevnlige forhandlingsmøter omtrent hver andre uke siden september, og det foreligger et utkast til en ny normalkontrakt. Mye gjenstår, utkastet kan definitivt påvirkes av at nye organisasjoner kommer med i forhandlingene, men det må erkjennes at viktig arbeid også er gjort. Ikke minst er det tenkt og diskutert mye over forhandlingsbordet. Prosessen har en retning og en form som det vil være urimelig av andre organisasjoner å kreve bremset eller endret.

Mandag 9. januar har vi vårt neste forhandlingsmøte. Det går som planlagt.

 

Litteraturfelt i endring

Denne høsten er det tegnet et bilde i mediene av et litteraturfelt i indre strid og konflikt. Beskrivelsene i mediene har vi vondt for å kjenne igjen i Forfatterforbundets styre og forhandlingsutvalg.

Når det er flere organisasjoner på et felt, bør det ikke være noen overraskelse at disse organisasjonene kan ha forskjellige syn. At en slik meningsforskjell portretteres som strid og konflikt er en påminnelse om at litteraturfeltet har en vei å gå før situasjonen med flere organisasjoner har satt seg. Det er forventet. Vårt styre og vårt forhandlingsutvalg er trygge på at de beslutningene som tas er faglig profesjonelle og godt utredet, og til de skjønnlitterære forfatternes beste.

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt 2023!

Du finner flere artikler under: