Logo Forfatterforbundet
Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO og Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen. Foto: Sverre Gunnar Haga, NFFO
Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO og Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen. Foto: Sverre Gunnar Haga, NFFO

Ny normalkontrakt for sakprosa på plass

Etter tolv måneders harde, men konstruktive forhandlinger mellom Forleggerforeningen og Norsk faglitterær- og oversetterforening (NFFO) er ny normalkontrakt på plass for sakprosa skrevet for allmennmarkedet.


Et felles mål for begge parter under forhandlingene har vært å komme frem til et resultat som kan stå seg over tid slik at forfatterne får mer forutsigbarhet. Dette mener begge at de har fått til.

– Vi har nå fått på plass et avtaleverk som legger godt til rette for utvikling av sakprosalitteraturen og størst mulig utbredelse av verkene til våre forfattere, uavhengig av format. Den sikrer det økonomiske fundamentet for forfatterne med en ny beregningsmodell for royalty, og sørger for bedre rammevilkår for den store bredden av våre medlemmer, uttaler generalsekretæren i NFFO, Arne Vestbø til sine medlemmer.

For begge parter har det dessuten vært viktig å få på plass et mer moderne avtaleverk som tar hensyn til endringene i bransjen. Den nye kontrakten omfatter derfor også billigbok, e-bok og lydbok.

– Avtalen mellom NFFO og Den norske Forleggerforening representerer en viktig modernisering og forenkling av avtalestandarden innenfor normalavtaleverket. Det har vært et mål å skape et balansert avtaleverk som er brukervennlig, transparent og skaper høy forutsigbarhet for alle parter, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid i en uttalelse.

 

Ny beregning av royalty

En av de viktigste endringene fra dagens utgave av normalkontrakten er beregningen av grunnlaget for royalty på papirutgaven av verkene. Det vil nå være forlagets salgsinntekt som skal være grunnlaget for beregningen av royalty til forfatterne (slik det har vært på e-bøker og lydbøker hittil). Dette betyr at royalty nå beregnes ut fra det forlagene sitter igjen med etter rabatter til bokhandlerne. I den nye kontrakten økes grunn-royaltyen til 22,5% (fra 13%), men beregningsgrunnlaget er altså utfra forlagets inntekt og ikke utfra utsalgsprisen slik som i dag. Beregningsgrunnlaget vil med andre ord være lavere enn tidligere, selv om man nå har kontraktsfestet at grunnlaget minst må utgjøre 50% av utsalgsprisen (dersom forlagene gir mer enn 50% til bokhandlerne, må de dekke inn dette selv). I praksis vil dette utgjøre noe i underkant av en krone pr solgte bok hvis utsalgsprisen er 400,-.

For forfatterne som selger mange bøker (mer enn 10.000 eksemplarer) økes nå royaltysatsen til 27%.
Selv om NFFO kunne ønsket seg en enda bedre avtale rundt royaltyen, mener Vestbø at de har fått til en ny avtale som vil komme alle til gode og som stiller krav til innsyn i forlagenes grunnlag for royaltyberegning, samtidig som den bereder grunnen for et enda bedre avtaleverk i fremtiden. Det er nå dessuten avtalefestet at partene møtes årlig for å sikre videreføring av avtaleverket basert på erfaringer som høstes underveis.

På sikt ønsker NFFO samme betingelser som de skjønnlitterære forfatterne.

Den nye normalavtalen for sakprosa gjelder fra 1. januar 2023. Avtalen publiseres i sin helhet ved årsskiftet og foreningene innkaller da til medlemsmøter for å gjennomgå avtalen.

Som kjent er Forfatterforbundet selv i forhandlinger i disse dager om ny normalkontrakt for de skjønnlitterære forfatterne. Selv om den nye normalkontrakten for skjønnlitteratur fremforhandles på helt egne premisser med Forleggerforeningen, har det vært  både naturlig og svært nyttig å utveksle erfaringer med NFFO, da alle forfatterforeningene jo i utgangspunktet arbeider mot det samme målet: best mulig betingelser for alle forfattere.

Les mer om saken på NFFOs og Forleggerforeningens nettsider.

Du finner flere artikler under: