Logo Forfatterforbundet
Lena Roer, organisasjonssekretær i Forfatterforbundet og selv forfatter.
Lena Roer, organisasjonssekretær i Forfatterforbundet og selv forfatter.

Brenner for forfatteres rettigheter

Hvis du har vært i kontakt med Forfatterforbundet, er det stor sjanse for at det er organisasjonssekretær, Lena Roer, du har snakket med. Lena har vært med helt siden oppstarten av forbundet og holder tak i det meste av medlemsrelaterte saker, og med sin unike bakgrunn har hun det som skal til for å vite hvor skoen trykker.

Daglig ringer det mange medlemmer som trenger hjelp eller råd. Dette er en del av jobben Roer liker spesielt godt.

— Jeg har alltid vært glad i mennesker og liker å høre folks historier, sier Lena, — jeg har i tillegg alltid vært opptatt av folks rettigheter og nok alltid hatt en dyp rettferdighetssans, noe jeg håper kommer medlemmene til nytte.

Å snakke med og bistå medlemmene er imidlertid bare en av de mange arbeidsoppgavene hun innehar i forbundet. Hun tar seg av mye av det administrative, slik som medlemsregistrene, informasjon til medlemmene og oppdatering av nettsidene, men arbeider også mye med LO (og spesielt LOfavør) og stipendsystemet.

— Arbeidet i LO gir oss en mulighet til å være med å påvirke beslutningstakere. Vi er blant annet med i strategisamlinger hvor ønsker og løsninger diskuteres og bringes videre. Nå arbeides det blant annet i LO Selvstendig med politisk med rammevilkårene for selvstendig næringsdrivende, noe mange av våre medlemmer er. Altfor lenge har de selvstendig næringsdrivende blitt marginalisert og det er på tide at vi hever stemmen.

 

Vært med siden starten

Lena har vært med helt siden starten av Forfatterforbundet for snart fem år siden.

— Da jeg hørte om forfatterinitiativet for å danne en organisasjon som skulle kunne organisere alle skjønnlitterære forfattere i Norge uavhengig av sjanger, meldte jeg tidlig min interesse. Selv om jeg ønsket å stå på egne ben, forsto jeg heldigvis at man står sterkere sammen.  Vi var ca førti forfattere på det første innledende møtet og her ble jeg valgt inn i et interimstyret på 16 forfattere.

Interimstyret fikk i oppdrag å lage de første vedtektene, stifte foreningen, forberede foreningens første årsmøte og lage utkast til handlingsplan. Forfatterforbundet ble formelt stiftet i Fredrikstad den 28. januar 2018.

— Jeg hadde en sterk følelse av å være med på noe historisk, forteller Lena.

Hun var en av dem som på Landsmøtet ble valgt inn i foreningens første styre, et verv hun trakk seg fra da stillingen som organisasjonssekretær ble utlyst.

 

Skulle aldri bli forfatter

Lena skulle ikke selv bli forfatter. Det erklærte hun høyt og tydelig som ung student på tekstforfatterlinjen på Westerdal. Det skulle ta mange år før hun endret mening, og hun arbeidet blant annet i en årrekke i reklamebransjen med å skrive oppdragstekst, både som ansatt og selvstendig, før den skjønnlitterære skrivetrangen ble utløst. Det var hennes egen bestemors historie som måtte fortelles. Lena var oppvokst med historier fra bestemorens turbulente og spesielle liv, men det var først som godt voksen at hun bestemte seg for å dykke ned i historien og skrive den ned. Under arbeidet oppdaget hun mange nye sider ved bestemorens liv som gjorde historien enda større og viktigere.

— Under researcharbeidet i Riksarkivet fant jeg en hemmelighet bestemor hadde båret på hele livet og som gjorde meg bevisst på hvordan store hendelser kan prege menneskers liv i generasjoner og hvor viktig det er å forstå fortiden og hvordan traumer påvirker tanker og handlingsmønstre på et ubevisst nivå.

Roer debuterte som 45-åring i 2014 med Ringrosen. Jakten på en sannhet. Romanen ble utgitt på Juritzen forlag. Da bok nr 2 i trilogien skulle utgis, bestemte hun seg for å utgi boken på eget forlag og slik styre både prosessen og utgivelsen og selv beholde rettighetene. Dette var spesielt viktig da historien var hennes egen families historie. Tideverv kom i 2016 på hennes Calendula forlag. Rettighetene til Ringrosen ble også kjøpt tilbake da. Nå håper hun å kunne utgi bok 3 i løpet av neste år.

At hun har erfaring med bokutgivelse gjennom etablert forlag og også som indieforfatter, er noe hun tar med seg inn i jobben i Forfatterforbundet.

— Jeg kjenner prosessene, både som forlagsforfatter og som selvstendig forfatter, og vet hva fordelene og ulempene er med begge deler.

Dette er erfaringer hun mer en gjerne deler med medlemmene når de ringer for å få råd.

— Jeg prøver å gi folk gode råd på hvordan de skal kjempe for sine rettigheter og ta seg selv på alvor, sier hun avslutningsvis, — husk; du gjør jobben og du er sjefen. Verdsett deg selv!

Du finner flere artikler under: