Logo Forfatterforbundet
Styret i Forfatterforbundet, fra venstre: Elena Guttormsen, Ingrid V. Kallestad og Trond Vernegg. Under: Jan Erik Øvergård og Eystein Hanssen, leder.
Styret i Forfatterforbundet, fra venstre: Elena Guttormsen, Ingrid V. Kallestad og Trond Vernegg. Under: Jan Erik Øvergård og Eystein Hanssen, leder.

Felles ansvar for én normalkontrakt

Forfatterforbundet inviterte Den norske Forfatterforening (DnF) til å forhandle sammen om en ny normalkontrakt allerede i mai i år. Det takket DnF nei til. Forfatterforbundet mener fortsatt at det ideelle for opphaverne er at begge organisasjoner forhandler sammen om en revisjon av normalkontrakten, slik vi gjorde i lydbokforhandlingene.

Siden mai har Forfatterforbundet gjentatt invitasjonen til DnF flere ganger, i full offentlighet, og vi gjentar gjerne enda en gang invitasjonen til DnF om å tilslutte seg forhandlingsprotokollen og bli med i et felles forhandlingsløp. Det er i opphavernes interesse at de to organisasjonene forhandler sammen om én felles normalkontrakt.

Det er gode grunner til å reforhandle normalkontrakten, slik at opphavernes rettigheter blir så godt ivaretatt som mulig. For opphaverne er det særdeles viktig at vilkår knyttet til nye rettighetsområder avtales med utgiverne og reguleres inn i normalkontrakten – før forlagene kan utnytte et slikt rettighetsområde. Tilsvarende er det viktig at praksis i henhold til det kollektive avtaleverket ikke kan endres uten etter avtale mellom organisasjonene. Den mye omtalte realisasjonssaken er et godt eksempel på konsekvensene det kan få når slik praksis får utvikle seg.

Forvaltningen av normalkontraktsverket er et av skribentorganisasjonenes viktigste ansvarsområder. Forfatterforbundet ønsker derfor at organisasjonene skal delta i dette arbeidet sammen. Etter DnFs avslag om samarbeid i mai har Forfatterforbundet forhandlet en stund med Forleggerne, men vi er langt fra ferdige. Mye arbeid gjenstår. Flere øyne på problemstillingene som diskuteres vil styrke vår side av bordet.

Forfatterforbundet ønsker en normalkontrakt med like kontraktsvilkår for alle forfattere. Som LO-forbund er vi solidariteten bevisst. Vårt forhandlingsteam er kompetent, og det gir styrke å forhandle med LOs apparat og erfaring i ryggen. Denne kompetansen og erfaringen er DnF invitert til å få ta del i.

Vi mener at bransjen kan fungere godt med to avtaler også, men det er utvilsomt enklere med én. Om DnF ønsker å være med videre er det bare å gi beskjed om at dere vil slutte dere til forhandlingene. Får vi henvendelsen, tilbyr vi to ukers pause i forhandlingene, slik at DnF får satt seg inn i det som nå foreligger og diskutert grunnlaget med vårt forhandlingsteam. Vi håper vi kan stake ut en videre kurs sammen.

 

Forfatterforbundets styre

Eystein Hanssen                   Trond Vernegg                      Elena Guttormsen

            Ingrid Vigerust Kallestad                 Jan Erik Øvergård

 

Kronikken ble først publisert i Klassekampen, 1. desember 2022. Vi gjør oppmerksom på at det er Klassekampens redaksjon som har endret overskriften i avisen. Dette er den opprinnelige som ble oversendt dem.

Du finner flere artikler under: