Logo Forfatterforbundet
Lov om omsetning av bøker – bokloven

Forfatterforbundets høringssvar til bokloven

Forfatterforbundet ønsker en ny boklov velkommen og mener denne vil være viktig for å sikre norske lesere og forfattere god tilgang på bred og mangfoldig litteratur på norsk, av god kvalitet. Vi har nå sendt inn vårt høringssvar til Kulturdepartementet.

Du kan lese det her.

Du finner flere artikler under: