Logo Forfatterforbundet
Forhandlingsmøtet: f.v.: Trond Vernegg, Eystein Hanssen, Lars Christian Fjeldstad, Tine Kjær (på skjerm), Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Einar Ibenholt og Mathias Lilleengen.
Fra det første innledende forhandlingsmøtet 8. juni: f.v.: Trond Vernegg, Eystein Hanssen, Lars Christian Fjeldstad, Tine Kjær (på skjerm), Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Einar Ibenholt og Mathias Lilleengen.

Hva mener du som ikke er medlem om en ny normalkontrakt?

Forfatterforbundets forhandlingsutvalg har hatt regelmessige møter med Forleggerforeningen siden august. Forhandlingene beveger seg nå inn i en fase der forhandlingsutvalget vil ha nytte av å vite hva forfatterne tenker om sentrale temaer.

Forfatterforbundet har allerede sirkulert en spørreundersøkelse til sine egne medlemmer. Responsen på den er god, men fordi en normalkontrakt er noe alle forfattere vil måtte forholde seg til uavhengig av organisasjonstilhørighet, gjør Forfatterforbundet nå undersøkelsen tilgjengelig i en åpen versjon.

Du finner undersøkelsen her.

 

Viktig å inkludere ikke-medlemmer

– Alle skjønnlitterære forfattere som har tanker om en ny normalkontrakt får nå muligheten til å gi sine innspill direkte til forhandlingsutvalget, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Jo flere som responderer på undersøkelsen, jo bedre blir forhandlingsutvalgets grunnlag for å gjennomføre forhandlingene.

Forfatterforbundets forhandlingsutvalg består, foruten av leder Eystein Hanssen, også av nestleder Trond Vernegg og LO-advokat Lars Christian Fjeldstad.

I vår nettsak 22. oktober i år «Hva mener du om en ny normalkontrakt?» uttalte Vernegg at «Det er viktig at vi gjør det vi kan for at flest mulig blant opphaverne kan høres. Her tenker vi særlig på de av forfatterne som ikke er organisert. En normalkontrakt er noe alle vil måtte forholde seg til.»

 

Personopplysninger

For å svare på undersøkelsen må man oppgi en gyldig e-postadresse. Der får respondenten tilsendt en kode som brukes til å aktivisere skjemaet. Kun svar med fullt navn blir registrert. Svarene blir behandlet fortrolig og i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Informasjon om respondenten blir slettet senest etter fire uker.

 

Du finner flere artikler under: