Logo Forfatterforbundet
Forfatterforbundets forhandlingsutvalg består av, fra venstre: nestleder Trond Vernegg, LO-advokat Lars Christian Fjeldstad og leder Eystein Hanssen.
Forfatterforbundets forhandlingsutvalg består av, fra venstre: nestleder Trond Vernegg, LO-advokat Lars Christian Fjeldstad og leder Eystein Hanssen, her i et forberedelsesmøte hos LO på Youngstorget.

Hva mener du om en ny normalkontrakt?

Forfatterforbundets forhandlingsutvalg har møtt Forleggerforeningen regelmessig siden august. I fasen forhandlingene nå går inn i, er det viktig at forhandlingsutvalget vet hva forfatterne tenker om sentrale temaer.

Forfatterforbundet sender derfor nå ut en spørreundersøkelse med noen viktige spørsmål.
– Jo flere som responderer på undersøkelsen, jo bedre blir forhandlingsutvalgets grunnlag for å gjennomføre forhandlingene, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

 

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan respondere

Spørreundersøkelsen blir først sendt ut til Forfatterforbundets medlemmer, men vil deretter bli distribuert også i en åpen versjon der alle forfattere kan svare.

– Det er viktig at vi gjør det vi kan for at flest mulig blant opphaverne kan høres, fremholder nestleder Trond Vernegg. – Her tenker vi særlig på de av forfatterne som ikke er organisert. En normalkontrakt er noe alle vil måtte forholde seg til.

 

Forhandlinger om normalkontrakt for barne- og ungdomsbøker

Forfatterforbundet organiserer også barne- og ungdomsbokforfattere. Forfatterforbundet vil derfor delta i forhandlinger om en ny normalkontrakt på dette området, når disse kommer i gang.

– Her er det selvsagt naturlig at vi samarbeider med NBU, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, som organiserer flest forfattere i denne opphavergruppen, avslutter Hanssen.

 

Forfatterforbundets forhandlingsutvalg består av leder Eystein Hanssen, nestleder Trond Vernegg og LO-advokat Lars Christian Fjeldstad.

Du finner flere artikler under: