Logo Forfatterforbundet
Margit Walsø i NORLA
Direktør Margit Walsø i NORLA. Foto: NORLA/Eivind Røhne

Norge blir gjesteland på barnebokmesse

Barnebokmessen i Bologna har i snart 60 år vært den ledende, internasjonale bokmessen for barne- og ungdomslitteratur. I 2026 har Norge fått æren av være gjesteland på messen.
- En enestående anledning til å presentere den gode norsk barne- og ungdomslitteraturen og illustrasjonskunsten til verden, sier Margit Walsø i NORLA, som skal organisere bidraget.

Barnebokmessen i Bologna (på italiensk La Fiera del Libro per Ragazzi og engelsk The Bologna Children's Book Fair) har,  siden sin spede begynnelse i 1964, vært et viktig samlingspunkt for barne- og ungdomslitteraturen, og norske forlag og agenter har i en årrekke deltatt på messen. I år hadde messen mer enn tusen utstillere fra nitti land og samlet 22.000 profesjonelle besøkende i de seks hallene i utstillingsområdet. De besøkene er i all hovedsak bransjefolk, men det organiseres også mange arrangementer for det ordinære publikum hvert år, og mange av foredragene og samlingene streames (over 200.000 unike besøkende på web med 2 millioner sidevisninger). Det deles årlig ut ca 40 forskjellige priser under messen.

Hvert år velges et land ut som såkalt «gjesteland». Her får det aktuelle landet en unik mulighet til å vise frem bredden i sin kultur og litteratur for barn og unge. Norge har fått denne æren i 2026 og det er NORLA (Senter for norsk litteratur i utlandet) som skal organisere bidraget.

Gleder seg

Direktør Margit Walsø i NORLA gleder seg til å samle hele bok-Norge til felles innsats.
– Vi kommer til å samarbeide med alle aktørene i bransjen; forlag, agenter, forfatterorganisasjoner, litteratur- og kulturaktører og organisasjoner som arbeider aktivt med leselyst for barn, slik som Barnebokinstituttet, Leser søker bok, Foreningen! Les osv., sier Walsø. – målet er å få til en variert og bredest mulig presentasjon av norsk barne- og ungdomslitteratur og illustrasjonskunst.

I tillegg til den norske bokbransjen ser NORLA for seg samarbeid også med eksportorganisasjonene på andre kunstfelt (slik som musikk, film, scenekunst, kunst, anvendt kunst og design og arkitektur) for å skape et variert og tverrfaglig norsk kulturprogram. De kommer også til å samarbeide med den norske ambassaden i Roma og det norske æreskonsulatet i Bologna, samt knytte kontakt med lokale kulturarenaer i Bologna.

Walsø forteller videre at det vil bli arbeidet ut fra tre hovedfelt; rettighetssalg, oversettelse og publikum.
– Det er viktig å få til gode møteplasser og muligheter for salg av bokrettigheter til utlandet, å styrke arbeidet for å sikre gode oversettelser og å få til et attraktivt og interessant program for publikum både på messen og ute i Bologna by, forteller hun.
En viktig del av messen i Bologna er viet illustrasjonskunsten i barne- og ungdomslitteraturen. Dette vil også få stor plass i den norske presentasjonen og ca 200-250 m2 er satt av til en utstilling av norske illustratører.

Fokus på leselyst

Den overordnede motivasjonen for arbeidet videre er fokus på leselyst for barn og unge. Barnebokmessen selv er entusiastiske rundt temaet «modig barnelitteratur» og viktigheten av å ta barn og barnelitteratur på alvor. Barne- og ungdomslitteratur fra Norge er i verdensklasse i så måte.
– Det er derfor viktig å legge til rette for bred og mangfoldig deltakelse av både nye og etablerte forfattere og illustratører slik at vi skaper interesse og nysgjerrighet rundt norsk litteratur og illustrasjonskunst. Vi ønsker for eksempel å løfte frem tegneseriene, en bokform som er i ferd med å bli en viktig del av norsk barne- og ungdomslitteratur. Samisk litteratur er også selvsagt representert, og vi ønsker i større grad å gi oppmerksomhet til nye stemmer som kanskje bare er i startgropen av sitt forfatterskap, forteller NORLA-direktøren.

Kick-off neste år

Et så stort arrangement krever selvsagt mye planlegging og organisering. Selv om kontakt vil bli opprettet med aktuelle aktører så snart som mulig, vil det bli en unik mulighet for bransjen til å komme med ideer og innspill under Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai neste år, hvor man planlegger et kick-off for satsningen.
– Det er viktig for oss å sanke inn ideer og få oversikt over hva som er viktig for de enkelte aktørene i bransjen, sier Walsø og oppfordrer alle i bransjen til å støtte opp om arrangementet som planlegges på Lillehammer 24. mai.
NORLA ønsker at satsningen skal gi et løft til hele bransjen og håper på tett og godt samarbeid med alle parter.

– Vi gleder oss til å synliggjøre det høye nivået og bredden i den norske barne- og ungdomslitteraturen. Barn og unge – fremtidens lesere – har mye å glede seg til, avslutter Margit Walsø.

Du finner flere artikler under: