Logo Forfatterforbundet
NBU feirer 75 år
NBU feirer 75 år! Leder Alexander Løken, nestleder Sanne Mathiassen og administrasjonsleder Ellen Liland. Alexander Løken holder tale under jubileumsfesten. Foto: NBU/Lena Roer

75-årsjubileum for NBU!

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ble grunnlagt i 1947 og har i 75 år ivaretatt sine medlemmers faglige og økonomiske interesser samt arbeidet aktivt for å verne og fremme barne- og ungdomslitteraturen. Vi gratulerer forbundet med jubileet!

Kjære jubilant, gratulerer med 75-årsdagen!

Det fins ikke viktigere lesere enn barn og unge. Om de ikke begynner å lese, vil det lesende mennesket sakte, men sikkert dø ut. Derfor er det så utrolig viktig, ja faktisk eksistensielt for litteraturen, at unge lesere blir særskilt ivaretatt. Det er barne- og ungdomsbokforfatterne som garanterer alle voksenbokforfattere framtidige lesere.

Forfatterforbundet sender sine varmeste gratulasjoner til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Samtidig byr vi på et konstruktivt og støttende samarbeid i det videre, om litteratur for den viktigste lesergruppen.

Som gave gir vi et pengebidrag til PEN.

Eystein Hanssen
Leder i Forfatterforbundet

 

29. september 1947 ble Ungdomslitteraturens forfatterlag (ULF) stiftet. Initiativet til foreningen ble tatt av flere forfattere av såkalte «ungpikebøker», blant annet Gunvor Fossum (foreningens første leder), Aimée Sommerfelt og Evi Bøgenes. Foreningen endret navn i 1994 til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Interessen for bøker var stor i den tidlige etterkrigstiden, og man merket en økende interesse også for «den gode barnelitteraturen». På tross av økende interesse, var barnebokforfatterne en gruppe forfattere med dårlige betingelser i forhold til forlag, radio, presse, ukepresse og andre instanser som hadde interesse for bøkene. Det var på grunnlag av dette at foreningen ble stiftet.

I sin spede begynnelsen hadde foreningen 14 medlemmer, med en kapital på 320 kroner, men innsatsviljen var det ikke noe å si på. Allerede på første styremøte ble det bestemt å sende forskjellige skriv til bestemmende instanser: til Kirke- og undervisningsdepartementets rådgivende komite for skoleboksamlinger med krav om forfatterrepresentasjon i komiteen, til pressen med anmodning om mer spalteplass for anmeldelse av barnebøker og mer kvalifiserte sådanne, til Kirke- og undervisningsdepartementet om prosenter av bibliotekenes bokinnkjøp og om stipender til barnebokforfattere, til forlagene om krav om normalkontrakt på linje med voksenbokforfatterne. *

 

Mange viktige kamper

Det skulle ta mange år og lange kamper før forslagene ble til realitet. Nåværende leder, Alexander Løken, trekker frem spesielt tre av sakene som spesielt viktige.

-- NBU ble stiftet for å kjempe for at barne- og ungdomsbokforfatterne skulle få de samme rettighetene og vilkårene som de som skriver for voksne. Så da er det naturlig å trekke fram normalkontraktene og innkjøpsordningene for barne- og ungdomslitteratur. En viktig seier for hele litteraturfeltet var naturligvis at vi fikk et lovfestet bibliotekvederlag, sier han.

-- Det gjøres, og har blitt gjort, en kontinuerlig innsats for å styrke og bevare de rettighetene vi har kjempet fram. Men om jeg skal trekke fram noe av de viktigste fra de senere årene, må det bli normalkontrakten for lydbøker i strømming som vi forhandlet fram i fjor. At vi har gode avtaler som regulerer det digitale markedet er svært viktig.

Foreningens viktigste mål har hele tiden vært å sikre gode lover og kollektive avtale for forfatterne, slik at flere kan leve av å være barne- og ungdomsbokforfattere. Ved å være en synlig og tydelig aktør i både kultur- og samfunnspolitikken arbeider de aktivt for å fremme viktigheten av barne- og ungdomslitteraturen og bidra til at flere leser.

Selv om store seire er vunnet i de 75 årene foreningen har eksistert, er det også i i dag mer enn nok å ta tak i for foreningen.

-- NBU kommer til å fortsette arbeidet med å få plass en framtidsrettet og robust boklov, vi vil jobbe med å oppdatere normalkontrakten og vi vil være med å etablere en nasjonal leselyststrategi. Vi vil også kjempe for at den midlertidige innkjøpsordningen for skolebibliotek utvides og gjøres permanent. Vi vil bestrebe oss på å være det viktigste faglige og sosiale miljøet for barne- og ungdomsforfattere, og ønsker å være en rådgiver for alle som skriver for unge lesere, sier Løken.

NBU finansieres hovedsakelig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, herunder bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Når midlene er avsatt til driften, fordeles de resterende inntektene på ulike fond, som i neste omgang kommer hele kunstnergrupper til gode i form av individuelle vederlag, stipend og ulike støtteordninger og aktivitetstilbud.

Foreningen deler blant annet årlig ut NBU-prisen (opprettet i 1988. Går til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen) og Trollkrittet (opprettet 2011. Går til en lovende debutant) i tillegg til stipender og vederlag av forskjellig slag.
Foreningen har sitt eget litterære råd som er involvert i denne prosessen.

 

Lørdag samlet NBU seg til medlemsmøte etterfulgt av jubileumsfest på Litteraturhuset. Eystein Hanssen, Lena Roer og Trond Vernegg var tilstede fra Forfatterforbundet.

*Kilde: Grotid for selvrespekt. Festskrift til ULFs 40-årsjubileum. Redaktør Jo Tenfjord.

Du finner flere artikler under: