Logo Forfatterforbundet
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet

Bokloven: Godt utgangspunkt for videre diskusjon

Utkastet til ny boklov inneholder en rekke forslag til tiltak som kan forbedre forfatternes situasjon, og øke distribusjonen av litteratur. Forfatterforbundet noterer seg også at Kulturdepartementet har lyttet til skribentorganisasjonene.

Som kulturminister Anette Trettebergstuen uttalte det, handler «Bøker – og den brede tilgangen på litteratur – om framtida til demokratiet.»

Bokloven er en fastprislov hvor formålet er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, og å sikre god tilgjengelighet for folk i hele landet.

– Det er på høy tid at vi får en boklov, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Vi har vært en iherdig pådriver for vårt syn i forarbeidene til utkastet, og det er gledelig at kulturministeren og hennes team lytter seriøst til innspillene fra skribentorganisasjonene. Det er tross alt våre medlemmer som skaper bøkene.

 

Noen hovedpunkter:

 

Lovfesting av etablerte bransjeordninger

Loven legger i stor grad opp til å lovfeste etablerte bransjeordninger. For forfatterne er det en styrke at systemet med normalkontrakter tas inn i loven, og at lovens virkeområde defineres klart, slik at den gjelder for alle utgivelser av skjønnlitteratur og sakprosa på norsk, nynorsk og samisk.

Det er også viktig at bredde, kvalitet, mangfold og distribusjon ivaretas forsvarlig for hele bransjen. Lovforslaget gir dekning for et bredt og inkluderende kultursyn, på tvers av målform og sjangre. Dette er et kjerneområde for Forfatterforbundet.

 

Fastpris

Bokloven må bidra til å sikre skaperne av litteratur, og litteraturbransjen generelt, forutsigbare økonomiske rammevilkår. I andre land med boklov er det ofte langt mindre vanlig med rabatter eller at bøker i det hele tatt er på salg. Forfatterforbundets syn har hele tiden vært at rabatter ut til kunder i et fastprisregime er meningsløst, og støtter helhjertet opp om forslaget om at denne muligheten skal vekk.

Forslaget om rullerende fastpris er interessant. Vi støtter departementets tanke om at dette vil kunne gi bedre likebehandling blant forfatterne, og at aktørene ellers må forholde seg til en sterkere konkurransesituasjon. Det er likevel et spørsmål om i hvilken grad utgivelsene vil hope seg opp i «sesonger», slik at de passer inn i tradisjonelle kjøpsmønstre, særlig før jul.

At fastprisen følger verket, er i tråd med hva Forfatterforbundet har spilt inn i dialogen med Kulturdepartementet. Dagens ordning skaper unødvendig «døde vinduer», der verk for eksempel ikke kan gjøres tilgjengelige som strømmebøker. Dette er en problemstilling som opptar mange forfattere.

 

Varighet

12 eller 18 måneder? Forfatterforbundet har i sine innspill til departementet ment at det bør være enten 18 eller 24 måneder. Innenfor hva departementet nå spør om, er det derfor nærliggende å se for seg 18 måneder.

Fastprisens varighet må likevel ses opp mot faktorer som at ordningen er rullerende og formatuavhengig. I arbeidet med vårt høringsinnspill til bokloven vil vi se nærmere på dette.

 

Strømming

Strømming av lydbøker er en viktig del av litteraturmarkedet, og for mange forfattere også en viktig inntektskilde. Tanken om å pålegge strømmetjenestene leveringsplikt i form av enkeltkjøp av alle titler er god. Alle bøker som er utgitt på lyd blir tilgjengelige over alt for lytteren, men uten at strømmetjenestene ender i en destruktiv priskonkurranse. Det vil også kunne gi forfatterne større og raskere inntekter.

 

Skaffe- og leveringsplikt, distribusjon

Det vil virke oppstrammende for bransjen med en lovfestet skaffe- og leveringsplikt. Samtidig er det et kjærkomment grep hvis loven hjemler like frakt- og leveringsbetingelser for alle aktører.

– Dette er våre første inntrykk, sier Hanssen. – Nå skal vi studere forslaget i ro og mak fram til høringsfristen, og gi våre endelige innspill der.

 

Last ned: Høringsnotat – Forslag til lov om omsetning av bøker (Bokloven).pdf

Last ned: Lovforslaget – Forslag til lov om omsetning av bøker (Bokloven).pdf

 

 

 

 

 

 

 

Du finner flere artikler under: