Logo Forfatterforbundet
Mann står på toppen av en bokstabel. Hvor går veien videre?

Forfatterforbundets innspill til Kunstnermeldingen

Rett før sommerferien sendte styret i Forfatterforbundet vårt innspill til Kunstnermeldingen til Kulturdepartementet. Her finner du lenke.

Selv om vi har gode ordninger for kulturfeltet i Norge, bærer feltet også preg av strukturelle utfordringer. Disse utfordringene dreier seg om innflytelse, om medbestemmelse, om tilgang på informasjon og om å sikre at en størst mulig andel av midlene går til ny kunstnerisk produksjon.

Innspillet tar for seg Forfatterforbundets forslag til endringer på feltet, og kan leses her.

Du finner flere artikler under: