Logo Forfatterforbundet
Deltakere på EWCs generalforsamling

Generalforsamling i EWC – en viktig arena for europeiske forfattere

Helgen 10. – 12. juni fant årets generalforsamling i The European Writers’ Council sted i Madrid.  Forfatterforbundet var for første gang representert.

The European Writers’ Council (EWC) representerer 160.000 profesjonelle forfattere og oversettere innen alle genrer fra hele Europa. Det er nasjonale organisasjoner som er medlemmer og pr i dag er 46 forfatterorganisasjoner og 31 oversetterorganisasjoner medlemmer. Forfatterforbundet ble medlem i 2020.

EWC arbeider i all hovedsak med økonomiske, juridiske og politiske saker som angår forfattere og oversettere, men har også sterkt fokus på ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og språkutviklingen i de forskjellige europeiske landene. I de senere år har dessuten den digitale utviklingen satt sitt preg på forfatternes og oversetternes økonomiske virkelighet.
Helgen 10. – 12. juni fant årets generalforsamling sted i Madrid. Leder Eystein Hanssen er valgt inn i EWCs styre, i tillegg møtte også organisasjonssekretær Lena Roer, som Forfatterforbundets delegat. Over 40 medlemsorganisasjoner fra 21 land var representert.

- Å være til stede er svært viktig, sier Eystein Hanssen, - som forfatterorganisasjoner står vi overfor mange av de samme problemstillingene på tvers av landegrensene.

 

Deltar i prosjekt om E-lending

En av problemstillingene som det ble diskutert meget rundt under årets møte var nasjonale og europeiske utfordringer knyttet til forfatteres rettigheter og opphavsrett, misbruk av dette og hvordan rettighetene blir forvaltet kollektivt i de forskjellige landene. E-lending (digitale utlån ved bibliotek) er en rettighet for eksempel under massivt press i mange land, blant annet i Tyskland hvor man ønsker en ordning som er billigere enn dagens og som knapt vil gi forfatteren inntekt. Kommer flere store land på banen med dårligere avtaler for forfatterne, vil det bli press på løsningene i mindre land, slik som Norge.

Eystein Hanssen skal nå være med i et prosjekt rundt E-lending. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan rettigheter ved digitalt utlån fra bibliotek forvaltes i de forskjellige landene og forsøke å komme frem til beste praksis og så jobbe direkte inn mot politikerne i Europa.

 

Deltakere på generalforsamlingen i Madrid

Ytringsfrihet

Årets generalforsamling var den første på tre år, noe EWCs president, Nina George, trakk frem i sin velkomsttale.

-  Det er en ære for oss å møte våre kollegaer personlig for første gang etter tre år med svært alvorlig helse-, sosial- og økonomisk krise og i en svært avgjørende tid for Europa og boksektoren. Vi lever i en avgjørende tid for friheten, mangfoldet og levedyktigheten til kildene for hele bokkulturen og den litterære økonomien, enten det gjelder styringen av intellektuell eiendomsrett, endringene innen kunstig intelligens, eller fremfor alt: hvordan vi skal reagere på diktatoriske, krigslignende og ytringsfrihetsangrep på forfattere, medie- og kulturfagfolk, sa hun.

Et prosjekt Forfatterforbundet har vært involvert i, og som gjenspeiler noe av det George snakker om, er #FreeAllWords (freeallwords.org)- initiativet. Dette er et oversettelsesprosjekt for å støtte forfattere fra Belarus og Ukraina, hvis ytringsfrihet er under sterkt press. Prosjektet er ment som et støtteprosjekt av forfattere for forfattere og for å forsvare ytrings- og uttrykksfrihet. Eystein Hanssen håper prosjektet vil bidra til en større europeisk forståelse.

Tre tekster er blant annet allerede oversatt til spansk av oversetter Ángela Espinosa Ruiz; nemlig Kaciaryna Andrejeva (Belarus): A poem from behind bars, Svetlana Lavochkina (Ukraina): El jardin de las delicias del Donbas og Barys Piatrovič (Belarus): Advertisement of dictatorship.

Selv om generalforsamlingen i all hovedsak dreide seg om tunge, viktige diskusjoner, legger ikke Eystein Hanssen skjul på at det også er en glimrende arena for å utvide sine nettverk.

- Noe av det kanskje viktigste ved slike samlinger er alle kontaktene man knytter med andre forfattere og forfatterorganisasjoner. Både jeg og Lena knyttet gode kontakter, spesielt innen de nordiske landene. Slike møter er gull verdt, avslutter Eystein Hanssen.

Neste års generalforsamling vil finne sted i Berlin fra 2. – 4. juni 2023.

Du finner flere artikler under: