Logo Forfatterforbundet
Litterturfestivalen 2022
Trond Vernegg, nestleder i Forfatterforbundet, var til stede på både Wexfo og Norsk Litteraturfestival

Tilbake fra Lillehammer

I forrige uke gikk både første forum for World Expression Forum (Wexfo) og Norsk Litteraturfestival av stabelen på Lillehammer. Nestleder i Forfatterforbundet, Trond Vernegg, var til stede på begge og vi har tatt en prat med ham.

– Begge arrangementene var imponerende og interessante, med mange fine og nyttige programposter, sier Vernegg da vi ber ham oppsummere uken på Lillehammer.

For Wexfo (les mer om Wexfo her) var det første gang forumet kom sammen, og hele 258 deltakere fra 50 land deltok. Vernegg mener at arrangørene imponerte og at arrangementet oversteg alle forventninger. De mange talerne ga et godt og viktig overblikk over ytringsfrihetens situasjon i hele verden og deltagerne omfattet mediefolk, forfattere og forleggere fra forskjellige verdensdeler.

– Fortsetter de på denne måten tror jeg dette virkelig blir en viktig og verdifull arena for ytringsfriheten fremover. Det ga oss kunnskap som vi kanskje ikke så lett hadde fått tilgang på ellers, sier han.

Når to så store arrangementer går av stabelen samtidig, preger det hele Lillehammer. Det er mye liv i gatene og på festivalområdet, og man møter mennesker fra alle deler av litteratur-Norge til både formelle og uformelle møter.

– Det er svært nyttig å møte folk fra alle deler av bransjen, sier Vernegg, som videre forteller at årets program på Litteraturfestivalen var svært variert og inneholdt noe for enhver smak, enten man foretrakk enkeltvise bokpresentasjoner og bokbad eller man var mer engasjert i litteraturpolitiske diskusjoner.

Som nestleder i Forfatterforbundet fulgte Vernegg spesielt godt arrangementene som omhandlet det litteraturpolitiske.

– Jeg synes for eksempel det var spesielt interessant å få informasjon og innspill på dagens situasjon når det gjelder lesevaner. Det har vært en stor forandring de siste 10-15 årene og det er en utvikling det er viktig å snu, spesielt når det gjelder gutters lesning. Viktigheten av språk og lesevaner kan ikke understrekes sterkt nok. Begge deler er helt vesentlige for både demokrati og ytringsfrihet, sier Vernegg.

Vernegg synes Forfatterforbundet bør ha en ambisjon om å engasjere seg mer i festivalen fra neste år og bidra til flere programposter. Han kunne for eksempel godt tenke seg programposter om og med indieforfattere, mer diskusjon/informasjon om stipendpolitikken, hvordan vi kan stimulere nynorsklitteraturen og viktigheten av serielitteraturen i Norge.

– Jeg tror vi kan bidra med viktige innfallsvinkler på mye av norsk litteraturpolitikk, og at det er viktig for oss å være til stede på festivalen. Det er dessuten en sentral møteplass og en fin måte å få med seg det som skjer på hele litteraturfeltet.

Du finner flere artikler under: