Logo Forfatterforbundet
Forhandlingsmøtet: f.v.: Trond Vernegg, Eystein Hanssen, Lars Christian Fjeldstad, Tine Kjær (på skjerm), Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Einar Ibenholt og Mathias Lilleengen.
Fra det første innledende forhandlingsmøtet 8. juni: f.v.: Trond Vernegg, Eystein Hanssen, Lars Christian Fjeldstad, Tine Kjær (på skjerm), Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Einar Ibenholt og Mathias Lilleengen.

Forhandler om ny normalkontrakt for voksen skjønnlitteratur

Forfatterforbundet og Forleggerforeningen starter forhandlinger om en ny normalkontrakt. Forleggerforeningen har gått med på å fryse bruken av nedsatt royaltysats ved realisasjon fram til nyttår.

Partene møttes for første gang onsdag 8. juni på Youngstorget, i LOs lokaler. Forfatterforbundets delegasjon består av Eystein Hanssen, Trond Vernegg og LO-advokat Lars Christian Fjeldstad. Fra forleggersiden møter Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Einar Ibenholt, advokat Mathias Lilleengen og Tine Kjær.

– Dette første møtet var innledende, der partene først og fremst ville drøfte hvordan forhandlingene skal foregå, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

I tråd med praksis i andre deler av yrkeslivet, er Forfatterforbundet og Forleggerforeningen enige om å fryse situasjonen. Forleggerforeningen vil nå anbefale sine medlemmer å frem til nyttår ikke redusere royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen.

Enkeltforfattere har fortsatt saker under forhandling med sine respektive forlag.

– Disse sakene må løses under den gjeldende normalkontrakten, sier nestleder i Forfatterforbundet, Trond Vernegg. – Dagens avtale gjelder inntil en ny foreligger.

 

Fastlåst om realisasjon

Realisasjonsbestemmelsen i dagens normalkontrakt gir forlaget mulighet til å selge bøker til nedsatt pris, og nedsatt royaltysats til forfatter, på visse vilkår.

Strid om forståelse en og praktiseringen av denne bestemmelsen har preget litteraturfeltet i lang tid. Fra nyttår har forfatterne og forleggerne jobbet for å komme fram til en felles forståelse, men partene har ikke lyktes.

– Vi har flere møter, og utvekslet mange tanker, men fortsatt står dette fast, sier Hanssen. – Da tenker vi at det er på tide å gjøre noe med roten til problemet, og det er formuleringene i kontrakten.

Forfatterforbundet har et landsmøtevedtak om å reforhandle normalkontrakten.

 

Du finner flere artikler under: