Logo Forfatterforbundet
Wexfo 2022
Wexfo arrangerer sin første konferanse på Lillehammer

WEXFO – Ytringsfrihet i fokus

Da World Expression Forum (WEXFO) ble stiftet i august i fjor i Norge, uttalte initiativtaker og pådriver for forumet, Kristenn Einarsson, at forumet har som ambisjon å bli like viktig for ytringsfriheten som World Economic Forum er for utviklingen av verdensøkonomien. Nå møtes forumet for første gang på Lillehammer.

 

Blant deltakerne finner vi Nobelprisvinnere, verdensorganisasjoner og modige enkeltstemmer som alle har fokus på ytringsfrihetens kår i en stadig mer polarisert verden.

FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, Irene Khan, kommer til å åpne konferansen.

– Hennes gjennomgang av verdenssituasjonen vil vise at behovet er viktigere enn noen gang for et forum for en bred studie av ytringsfrihetens utfordringer, uttaler administrerende direktør Kristenn Einarsson. – Gjennom forelesninger fra verdens viktigste stemmer, paneldiskusjoner og workshops vil vi diskutere hvordan utfordringene best blir ivaretatt.

 

Behovet for et eget forum

I stadig flere land ser vi derfor at ytringsfriheten er under press. På tross av at ytringsfriheten er lovfestet, ser vi stadig brudd på den i flere land og at mennesker blir straffet, forfulgt og drept for sine meninger. Ulovlig sensur og overvåkning er dessuten et stort problem i mange land og er ytringsfrihetens kanskje største trussel.

Det er i dette landskapet og med disse utfordringene at idéen om et forum for ytringsfrihet har oppstått. Med et stadig mer polariserende samfunn, fremvekst av anti-liberale tendenser og press på de demokratiske verdiene i samfunnet, er behovet for et forum muligens enda mer tydelig nå enn de var for få år siden.

 

Forumets mål

Som forum er målet for WEXFO at man i felleskap skal sikre og styrke global ytringsfrihet basert på veiledning på høyt nivå, beste praksis og analyse av høy kvalitet. De skal være en internasjonal, nasjonal og lokal inspirator for ytringsfrihet, ved hjelp av utveksling av erfaring i form av rapporter, data, møter og samarbeidsprosjekter.

Forumets hovedoppgave er å arrangere et internasjonalt møtested for ytringsfrihet, gjennom en årlig konferanse på Lillehammer. Konferansen legges i samme uke som  Norsk Litteraturfestival samme sted. Man jobber aktivt for å samle de mest sentrale miljøene både nasjonalt og internasjonalt for å styrke ytringsfriheten gjennom debatt, forskning og politisk påvirkning.

I år finner konferansen sted 30. og 31. mai og forventes å samle mer enn 200 mennesker, i tillegg til de mange som vil følge konferansen digitalt. Ved å legge arrangementet til Lillehammer og i forbindelse med litteraturfestivalen utvides konferansen med enkeltpersoner, organisasjoner og andre deltakere og nøkkelpersoner fra festivalen som kan bidra med nyttige innspill og diskusjoner for forumet.

 

Et bredt og spennende program

Se hele programmet her! 

Det er et bredt og spennende program som er satt opp for årets konferanse. Blant årets deltakere finner vi blant annet Nobels fredsprisvinner Maria Ressa, Felicia Anthonio fra Access Now, Agnes Callamard fra Amnesty International og Christo Grozev fra Bellingcat og visepresident i EU-kommisjonen, Věra Jourová. Av norske deltakere kan nevnes, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, fotballpresident Lise Klaveness og utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 

Krigen i Ukraina vil selvsagt få en del oppmerksomhet under årets konferanse.

– Tragedien som nå utspiller seg i Ukraina er en påminnelse om hvor viktig ytringsfriheten er, sier programkomité og styremedlem Aage Borchgrevink.

– Politisk propaganda, undertrykkelse og ukontrollert militarisering av samfunnet har resultert i barbarien vi har sett i Bucha og Mariupol. På den første verdenskonferansen ønsker vi å konfrontere denne saken på en gang. Til samtalene rundt dette vanskelige spørsmålet er både russere, ukrainere og hviterussere er invitert. Fremtredende ukrainske aktivister som Oleksandra Matviychuk og Svitlana Valko, den russiske fredsprisvinneren Dmitry Muratov, og noen av de viktigste aktørene fra sivilsamfunnet som for tiden dokumenterer krigsforbrytelser og debunking usannheter, som Agnes Callamard fra Amnesty International og Christo Grozev fra Bellingcat.

 

Ytringsfrihet og teknologi

Et annet viktig tema som vil bli belyst under konferansen er forholdet mellom ytringsfrihet og teknologi.

– Mer ytringsfrihet er mulig gjennom ny teknologi, men den samme teknologien kan også bidra til å spre falske nyheter og økt polarisering. De siste ukene har fullt ut demonstrert dilemmaene vi står overfor i en teknologisk tidsalder der alle kan være sin egen publisist. De tradisjonelle mediene har tapt terreng som nyhetsmedier i mange deler av verden. Dette blir et av WEXFO sine mest spennende temaer, fremhevet av noen av de fremste stemmene på feltet, sier Veslemøy Østrem, medlem av programkomiteen.

Blant de norske deltakerne har Lise Klaveness fått mye oppmerksomhet de siste ukene for sin ildfulle tale på FIFAs årskonferanse, der hun krevde at FIFA må gjøre mer for å forsvare sine prinsipper om å følge menneskerettighetene.

Du finner flere artikler under: