Logo Forfatterforbundet
Styreleder i Forfatterforbundets vederlagsfond, Nina Børge-Ask, Forfatterforbundets leder, Eystein Hanssen og leder av stipendkomiteen, Dorthe Erichsen.
Styreleder i Forfatterforbundets vederlagsfond, Nina Børge-Ask, Forfatterforbundets leder, Eystein Hanssen og leder av stipendkomiteen, Dorthe Erichsen.

Stipendene er fordelt

Hele 507 søknader kom inn da Forfatterforbundet for første gang utlyste stipender i våres. I dag har 114 av disse fått den glade meldingen om at de har fått innvilget sin søknad.

De 114 stipendene er utdelt på grunnlag av konkrete skjønnlitterære prosjekter for voksne og flertallet av de som nå får stipend er erfarne forfattere med lang fartstid i bransjen.

For forbundet har det vært viktig at alt ved prosessen til den første stipendtildelingen var ryddig, transparent og profesjonell.
– Forbundet og vederlagsfondet er nye aktører på denne arenaen, sier styrelederen i Forfatterforbundets vederlagsfond Nina Børge-Ask. – Vi forstår at alle rundt følger nøye med på det vi gjør.

 

Trygge på tildelingene

Stipendkomiteens medlemmer, som blir valgt av landsmøtet, har blant annet ikke tilgang til Forfatterforbundets medlemsregister, og verken Forfatterforbundets eller Forfatterforbundets vederlagsfonds styre har tilgang til søknadssystemet eller stipendkomiteens arbeid. Stipendkomiteen leverer sin innstilling til styret i Forfatterforbundets vederlagsfond. Den endelige godkjenningen av innstillingen gjøres dermed av styret i vederlagsfondet.

– Søknadene har jevnt over hatt et svært høyt nivå, og vurderingen har vært en omfattende prosess. Komiteen er trygge på at tildelingene skjer etter gjeldende retningslinjer. Dessverre er det mange gode prosjekter som ikke blir tildelt stipend i år, da pengene ikke rekker til alle søkerne. Men jeg vil oppfordre dem som får avslag i år, om å søke neste år. Forfattere som får stipend i år, vil ikke bli prioritert neste år, da Forfatterforbundets policy er å smøre stipendmidlene tynnere utover, slik at flere opphavere får, legger leder av stipendkomiteen, Dorthe Erichsen, til.

 

Til produksjon av ny, norsk litteratur

Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, er svært opptatt av at de kollektive midlene, det såkalte bibliotekvederlaget, som finansierer stipendene, forvaltes godt og at de følger rammen og intensjonen med vederlaget.
– Alle forfattere som har sine bøker på bibliotek, er med på å opparbeide bibliotekvederlaget, sier Hanssen. Denne kollektive vederlagsordningen er kulturpolitisk begrunnet og skal gå til produksjon av ny, norsk litteratur. Vi er glade for å dele ut stipender som setter så mange gode forfattere i stand til å produsere ny, norsk skjønnlitteratur for voksne, til glede for alle typer lesere.

 

God fordeling

Fordeling av stipendene ble som følger: 4 stipender à 12 måneder, 29 stipender à 6 måneder og 81 stipender à 3 måneder.

Stipendene ble godt fordelt mellom organiserte og uorganiserte forfattere. Vel en fjerdedel av stipendene gikk til medlemmer i Forfatterforbundet, resten ble fordelt mellom medlemmer i Den norske Forfatterforening (ca 1/3) og forfattere som ikke er medlem i noen av organisasjonene (fordelingen av stipender mellom de to organisasjonene er regnet ut av Forfatterforbundets sekretariat i etterkant av vedtaket).

Hanssen mener dette viser at stipendkomiteen har opptrådd ryddig og i tråd med bakgrunnen for opprettelsen av forbundet og det det står for.
– Vi har jobbet intenst siden i høst med å få stipendsystemet på plass. Det er en ære å få lov å være med å dele ut Forfatterforbundets første arbeidsstipend. Det er dette vi har jobbet for siden stiftelsen i 2018, avslutter stipendkomiteens leder, Erichsen.

 

Stipendene utbetales før sommerferien

Forfatterne som er tildelt stipend har fått beskjed på e-post. Så snart formalia for hver enkelt stipendmottaker er registrert hos Forfatterforbundets vederlagsfond, kan utbetaling finne sted løpende.

Mer informasjon og liste over stipendmottakere på fondets egne nettsider.

 

Du finner flere artikler under: