Logo Forfatterforbundet
Forfatterforbundets styre, valgt av landsmøtet 2022.
Fra venstre: Jan Erik Øvergård, nytt styremedlem, Eystein Hanssen, leder (ikke på valg), Ingrid Vigerust Kallestad, nytt styremedlem, Tove Taalesen, nytt varamedlem og Trond Vernegg, gjenvalgt nestleder.I tillegg ble Elena Guttormsen valgt inn som nytt styremedlem og Kari Woxholt Sverdrup som nytt varamedlem.

Landsmøtet ga Forfatterforbundet klarsignal for veien videre

Forfatterforbundets landsmøte ble lørdag 30. april avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Endelig kunne vi møtes fysisk igjen – mens medlemmer som ikke hadde mulighet for å reise til hovedstaden, kunne følge sendingen via strømming. Enkelt og demokratisk!

 

I tillegg til at både ordinære medlemmer og enkelte aspiranter møtte, kunne vi ønske gjestene Merete Franz fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, E. Beanca Halvorsen fra Oversetterforeningen, Eirik Ildahl fra Dramatikerforbundet, Alexander Løken fra Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Nina Børge-Ask fra Forfatterforbundets Vederlagsfond velkommen.

 

Hilsen fra kulturminister Anette Trettebergstuen

Spesielt hyggelig var det at kulturminister Anette Trettebergstuen hadde sendt forbundet en hilsen i form av en forhåndsinnspilt tale full av oppmuntrende ord og ønske om et godt landsmøte. Forbundsleder Eysteins Hanssens holdt så sin åpningstale. Den kan du lese her. Deretter ble årsmeldingen med økonomirapport og revisors beretning gjennomgått og godkjent. Senere på dagsordenen ble ny handlingsplan gjennomgått og vedtatt.

 

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett

Neste sak var en gjennomgang av dokumentet «lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett», samt styrets forslag til ordning ved nestleder Trond Vernegg. Dokumentet ble vedtatt som styringsdokument med en endring som tar høyde for ytterligere avklaringer med Patentstyret som tilsynsorgan for ordningen. Videre ble det gjort en gjennomgang av vedtekter og endringsforslag til disse. De nye vedtektene ble godkjent. I forbindelse med denne gjennomgangen ble det stilt spørsmål rundt forlagsvirksomhet og verv i Forfatterforbundet, om hvorvidt disse er forenlige med hverandre. Dette er et særlig relevant spørsmål i vårt forbund, i og med at en andel av medlemmene våre er indieforfattere, og dermed både forfatter og utgiver av bøkene sine. Forfatterforbundet er en fagorganisasjon for forfattere, og vil derfor alltid ivareta forfatterens interesse over forlagets.

Helle Stensbak tok i forbindelse med denne diskusjonen talerstolen, og slo fast at ettersom Forfatterforbundet er såpass ungt, er det mye politikk om ikke er laget ennå. Hun understreket dog at man er medlem av Forfatterforbundet som forfatter, ikke som forlegger.

 

Forfatterforbundets vederlagsfond og stipendordningene

Styreleder i Forfatterforbundets Vederlagsfond, Nina Børge-Ask, var til stede for å orientere om Forfatterforbundet organisasjonskart og Fondets innretning. Deretter fortalte Dorthe Erichsen, leder av stipendkomiteen, om det omfattende arbeidet stipendkomiteen har utført, med utvikling av datasystem og interne retningslinjer for komiteen. Retningslinjer for stipendbehandling ligger på nettsiden til Forfatterforbundets Vederlagsfond.

Innstillingen til stipendene ble sendt Fondsstyret før landsmøtet, og forutsatt at denne blir vedtatt, vil tildelingene offentliggjøres en gang i midten av mai. Det er en ekstra stor pott på 11 millioner, da Forfatterforbundet dette året har midler som er akkumulert over flere år. Det kom inn 507 søknader med gjennomgående høyt nivå. Det betyr at mange vil bli glade, men det store flertall vil dessverre bli skuffet. Forfatterforbundets filosofi er å fordele midlene bredt, og søkere som blir tildelt stipend i 2022, vil ikke bli prioritert i 2023. Erichsen anmodet derfor dem som får avslag i år om å søke igjen neste år.

I tillegg ba hun fremtidige søkere om å lese søknadskjemaet nøye og tenke igjennom hvilket eller hvilke stipender de søker. Mange har i denne omgang kun søkt de lengste stipendene, mens prosjektene ikke er omfattende nok til å bli tildelt disse. Erichsen la også frem forslag til endringer i stipendkomiteens ordninger og vedtekter. Disse ble godkjent.

Det ble stilt spørsmål fra salen om barnebokforfattere kan bli tildelt prosjektstøtte på inntil 25 000 kroner, men dommen fra voldgiftsretten gjelder kun skjønnlitteratur for voksne. Slik situasjonen er nå har Forfatterforbundet ikke midler som kan benyttes som stipender eller prosjektstøtte til barnebokforfattere.

 

Forfatterforbundets nye styre

Brorparten av styrets besetning sto i år på valg, og nye medlemmer skulle velges. Da det tidligere har fremkommet ønske om en større geografisk spredning i styret, er det fint å se at valgkomiteen har hensyntatt dette. En større aldersspredning er også ivaretatt, da styremedlemmenes alder nå løper fra 22 til 67 år.

 

Leder: Eystein Hanssen, Oslo – ikke på valg

Nestleder: Trond Vernegg, Oslo – gjenvalgt, 2 år

Styremedlem: Elena Guttormsen, Alta – nyvalgt, 2 år

Styremedlem: Jan Erik Øvergård, Røros – nyvalgt, 2 år

Styremedlem: Ingrid Vigerust Kallestad, Bergen – nyvalgt, 2 år

 

Varamedlem: Kari Woxholt Sverdrup, Stokke – nyvalgt, 2 år

Varamedlem: Tove Taalesen, Oslo – nyvalgt, 2 år

 

 

Stipendkomiteen

Flere i stipendkomiteen sto ikke på valg, men ett nytt medlem ble valgt inn, Frode Eie-Larsen. Komiteen ble også utvidet med én vara, noe som var viktig etter et medlem i høst, Agnes Matre, måtte trekke seg.

 

Leder: Dorthe Erichsen – ikke på valg

Komitémedlem: Lene Lauritsen Kjølner – ikke på valg

Komitémedlem: Gunhild Haugnes – ikke på valg

Komitémedlem: Tore Aurstad – gjenvalgt, 2 år

Komitémedlem: Frode Eie-Larsen – nyvalgt, 1 år

 

Varamedlem: Linn Tesli Lønaas – nyvalgt, 2 år

Varamedlem: Jan Erik Øvergård – nyvalgt, 2 år

 

 

Valgkomiteen

Hanne Kristin Rohde – gjenvalgt, 1 år

Salmund Kyvik – gjenvalgt, 1 år

Helle Stensbak – nyvalgt, 1 år

 

Møtet ble raskt og effektiv ledet av Agnes Matre, og alle saker vedtatt i svært god tid før annonsert møteslutt. Dermed ble det god tid til det mange har lengtet lenge etter: sosialt samvær med andre forfattere – og siden på kvelden, hyggelig landsmøtemiddag i Berner-kjelleren.

 

Du finner flere artikler under: