Logo Forfatterforbundet
Forfatter Jon Ewo
Forfatter Jon Ewo, fotografert av June Witzøe

Møt Jon Ewo

Tastaturprat :
Idéen bak spalten er å bli litt bedre kjent med norske forfattere på en uformell måte. Det stilles et fast sett med spørsmål som forfatterne svarer på.

Jon Ewo er født på Grünerløkka og oppvokst på Oppsal.  Han vil i løpet av våren ha utgitt 140 bøker, vesentlig for barn og ungdom.

Når begynte du å skrive og når ble skrivingen et forfatterskap?

Begynte å skrive da jeg var 12-13 år, fikk antatt to noveller da jeg var i 20-årene. Cappelen utga debutboka mi da jeg var 29 år. Det var en novellesamling for voksne som het Det sies at oktober er en fin måned.

Fortell kort om hvordan du skriver og arbeider frem dine bøker

Før skrev jeg lange og detaljerte synopsis på bøkene mine før jeg begynte å skrive selve teksten. Jeg jobber som veileder på forfatterstudiet for de som vil skrive barne- og ungdomsbøker. Det avholdes på Norsk Barnebokinstitutt. Og prøvde å lære studentene mine samme metode. Men opplevde at de fleste skrev kun på magefølelse. De hadde en ide om historien de ville skrive, men lite ellers. Så begynte jeg å tenke at hvis de kan gjøre det, så kan jeg også. Så nå starter jeg jeg med lite ballast og setter meg som mål å skrive tusen ord om dagen. Det holder. Da vet jeg litt om hvor jeg skal skrive videre i morgen.

Hvor skriver du?

I nesten 20 år hadde jeg skrivekontor i Oslo sentrum. Men det ble for dyrt i lengden, så jeg sa det opp. Og satt mye på kafe og skrev. Men da korona ankom landet begynte jeg å skrive hjemme og gjør det nå. På Norges kanskje minste kontor - det ligger mellom senga og vinduet og er på hele 1,5 kvadratmeter.

Hvordan var prosessen med å utgi bok for deg?

Året 1986 er for langt unna til at jeg husker så mye. Og nå vet jeg at bøker nesten ikke blir anmeldt, særlig hvis man skriver for unge lesere. Så jeg forventer ikke noe som helst.

Hva arbeider du ved siden av ditt virke som forfatter ?

Jeg bedriver kun ekstraarbeid som har med bokbransjen å gjøre - konsulent, turnevirksomhet, foredrag, studentveiledning.

Hva leser du selv? Er det en bok eller flere som har hatt betydning for ditt eget virke som forfatter?

Akkurat nå har jeg lest ferdig Siri Hustvedt Det jeg elsket og har begynt på Helga Flatlands Bli hvis du kan-trilogien.

Hva skriver du på nå?

Ny barnebok for mellomtrinnet.

Har du noen gode råd til aspirantmedlemmene våre som ennå ikke har debutert?

Du må være forbanna sta. Det er et forlag der ute som vil forstå og elske boka di. Debutboka mi ble først refusert på to forlag før Cappelen utga den. Og det var den nøyaktig samme teksten, men konsulentuttalelsene var helt motsatte i sin forståelse av teksten. Da lærte jeg at det ikke finnes en fasit. Det det gjelder er å få den rette redaktøren.

Hva synes du Forfatterforbundet skal arbeide mer med i fremtiden?

En boklov. Jfr. denne linken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeidet-med-ny-boklov-er-i-gang/id2878248/

Du finner flere artikler under: