Logo Forfatterforbundet
Forfatter Tor Edvin Dahl
Forfatter Tor Edvin Dahl, fotografert av Jan Erik Friis

Møt Tor Edvin Dahl

Tastaturprat :
Idéen bak spalten er å bli litt bedre kjent med norske forfattere på en uformell måte. Det stilles et fast sett med spørsmål som forfatterne svarer på.

Tor Edvin Dahl har skrevet for både barn, ungdom og voksne i mange sjangre. Han er også journalist, foredragsholder, forlagskonsulent, kursleder og oversetter.

Når begynte du å skrive og når ble skrivingen et forfatterskap?

Da jeg var ti. Min mor ga meg sin gamle kontormaskin. Jeg debuterte i 1968 (15 år senere), og i 1970 ble jeg spurt om å skrive en bok om samene. Da bestemte jeg meg for å slutte på universitet. Og bli heldagsforfatter.

Fortell kort om hvordan du skriver og arbeider frem dine bøker

Før var det mer rett fram og tvers gjennom fra første til siste side. Nå er det mer fram og tilbake. Men fortsatt er det moro.

Hvor skriver du?

Jeg har tre kontorer, et i Oslo, et på Blefjell og et i Royan, Frankrike. Jeg skriver alle tre stedene.

Hvordan var prosessen med å utgi bok for deg?

Den første boka? Det er så langt tilbake at jeg ikke husker det. Tror ikke jeg hadde store forventningene, bare nysgjerrighet.

Hva arbeider du med ved siden av ditt virke som forfatter?

Vasker opp, rer senga bl.a.

Hva leser du selv? Er det en bok eller flere som har hatt betydning for ditt eget virke som forfatter?

Jeg er altlesende. Kanskje leser jeg til og med for mye. Men jeg kan ikke la være.

Hva skriver du på nå?

Det spørsmålet svarer jeg aldri på.

Har du noen gode råd til aspirantmedlemmene våre som ennå ikke har debutert?

Som i de fleste andre kunstneryrkene er det learning by doing. Skriv, skriv, skriv. Gir du opp, er du ikke forfatter, gir du deg ikke, kan det hende du får utgitt noe en dag. Men ingenting er sikkert. Ikke i dette yrket.

Hva synes du Forfatterforbundet skal arbeide mer med i fremtiden?

De gjør en hel masse allerede. Det er bra at vi endelig har fått en fagforening og ikke en laugsforening.

Du finner flere artikler under: