Logo Forfatterforbundet
LOs delegasjon etter møtet med kulturminister Anette Trettebergstuen.
LOs delegasjon etter møtet med kulturminister Anette Trettebergstuen.

Regelmessige møter med statsråd Trettebergstuen

Forfatterforbundet og de andre søsterorganisasjonene i LO møtte i går den politiske ledelsen i Kulturdepartementet.

Møtet var det første i en rekke med regelmessige møter der forbundene i LO Kultur får et kontakt- og drøftingsforum med den politiske ledelsen i Kulturdepartementet. Bård Nylund, leder for Organisasjonsavdelingen i LO ledet delegasjonen fra LO, som besto av representanter fra Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Creo, NISO, Dramatikerforbundet, Forfatterforbundet og Arbeiderbevegelsens presseforbund.

- Vi benyttet anledningen til å understreke viktigheten av arbeidet med en ny boklov og at vi får en ryddig implementering av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Sammen med både Creo og Dramatikerforbundet tok også Forfatterforbundet opp utfordringene selvstendig næringsdrivende og frilansere møter når det gjelder pensjon og sosiale rettigheter.

- Vårt inntrykk er at Anette Trettebergstuen lytter til våre innspill når det gjelder kulturarbeideres sosiale rettigheter, sier nestleder i Forfatterforbundet, Trond Vernegg.

I møtet tok Hanssen også opp det offentliges rolle som kjøper og forbruker av åndsverk, og at opphaveren må få rimelig kompensasjon for slik bruk i skoler, biblioteker og NLB.

 

På bildet sees bl.a. kulturminister Anette Trettebergstuen omflanket av statssekretærene Odin Adelsten Aunan Bohmann og Gry Haugsbakken, Bård Nylund fra LO, Trond Vernegg og Eystein Hanssen fra Forfatterforbundet, Geir Olsen og Monica Boracco fra Dramatikerforbundet, Nina Hanssen fra Arbeiderbevegelsens Presseforbund og Anders Hovind og Christine Thomassen, nestledere i Creo.

Du finner flere artikler under: