Logo Forfatterforbundet

Hvordan få best mulig opplevelse på nettmøter

For å få best mulig opplevelse med nettmøter, og for å unngå at du får avbrudd, eller at du blir kastet ut, eller at ingen ser eller hører deg, er det viktig at du gjør noen forberedelser.

  • Sørg for at du har oppdatert app/program på din PC/mobil. (heretter nevnt som enhet.)
  • Sørg for at du har gitt nettleseren din tillatelse til å bruke kamera og mikrofon, spesielt om du skal delta aktivt på nettmøter. Hvis ikke, skru av kamera og mikrofon.
  • Se til at du har god nettforbindelse.

Trenger du mer informasjon, last ned dette dokumentet

https://forfatterforbundet.no/storage/2022/02/Få_best_mulig_opplevelse_på_nettmoter_1.4.pdf

Du finner flere artikler under: