Logo Forfatterforbundet
Dorthe Erichsen, leder av stipendkomiteen i Forfatterforbundets vederlagsfond.
Dorthe Erichsen, leder av stipendkomiteen i Forfatterforbundets vederlagsfond.

Forfatterforbundet deler ut 11 millioner

Mandag 14. februar åpner Forfatterforbundet for stipendsøknader. Forfattere kan søke på bakgrunn av et konkret skriveprosjekt.

– Vi er veldige glade for å endelig være i gang, sier leder av Forfatterforbundets stipendkomité, Dorthe Erichsen. – Vi har jobbet grundig og målrettet med denne prosessen helt siden avgjørelsen i voldgiftsretten.

 

Midlene ut til opphaverne

Forfatterforbundet ble stiftet i 2018 og oppnådde forhandlingsrett til bibliotekvederlagsmidlene i 2019. Avgjørelsen om hvilken andel av bibliotekvederlagsmidlene Forfatterforbundet kunne forvalte ble imidlertid først avgjort i ved voldgift i mai 2021.

– Prosessen har tatt tid, sier Erichsen. – Opphaverne, som jo er de som har opparbeidet vederlaget, har ventet en god stund. Derfor har vi hatt fokus på å dele ut så mye som mulig, så raskt som mulig. I tillegg har vi de nye retningslinjene i Lov om forvaltning av kollektiv opphavsrett klare på at organisasjonene ikke skal sitte på vederlagene, men distribuere raskt til opphaverne.

 

Ekstra stor pott

Forfatterforbundets første stipendpott blir ekstra stor. Årsaken er at forbundet i denne første runden fordeler midler som er akkumulert over flere år.

– Vi deler ut det vi kan nå, sier Erichsen. – Det vil vi fortsette med, men de neste årene vil potten bli mindre.

 

Forfatterforbundets vederlagsfond

Formelt sett er det styret i Forfatterforbundets vederlagsfond som godkjenner innstillingen fra stipendkomiteen, mens Forfatterforbundets landsmøte godkjenner rammen for stipender. Det er kun vederlagsmidler fra bibliotekvederlagsordningen som nå deles ut. Stipendene vil bli bevilget før sommeren 2022.

 

Se fullstendig informasjon om Forfatterforbundets vederlagsfonds stipender, vedtekter, stipendkomité m.v. på fondets egne nettsider.

 

 

Kontakter:

Dorthe Erichsen, leder av stipendkomiteen, mobil 908 32 899

Eystein Hanssen, forbundsleder, mobil 922 99 550

Du finner flere artikler under: