Logo Forfatterforbundet
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet.
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet.

Forfatterforbundet ber om tvistemålsløsning

Forfatterforbundet har sammen med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere bedt om at det nedsettes tvistemål i realisasjonssaken. Den norske Forfatterforening, som ikke har en slik mulighet i sin foreningskontrakt, har tilsluttet seg kravet.

  

De siste ukene har det vært en rekke mediesaker om at enkelte forlag skal ha utbetalt lavere royalty til forfattere enn normalkontrakten tillater. Forfattere som Maja Lunde, Jørn Lier Horst og sist Unni Lindell har stått fram med saker. Lindell krever via advokat Hans Marius Graasvold Aschehoug for 1 million kroner i etterbetalt royalty.

Som relativt nytt forbund har Forfatterforbundet ikke vært en del av tidligere møtevirksomhet med Forleggerforeningen i saken, men har sammen med NBU og DnF støttet kravet om å rydde opp.

– Vår holdning er at saken allerede er godt belyst, både gjennom media og ikke minst møtevirksomhet mellom NBU, DnF og Forleggerforeningen, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

 

Rettsliggjøring

Foreningskontraktene mellom NBU, Forfatterforbundet og Forleggerforeningen gir rett til å nedsette et tvisteutvalg der det oppstår tvil om forståelsen av normalkontraktverket.

– Det er det vi nå har krevd og slik sett rettsliggjort prosessen, sier Hanssen. – Vi mener dette er veien å gå, heller enn å diskutere videre i media, og oppfordrer de forfattere som mener at de kan ha fått for lav royalty om å ta kontakt med sin organisasjon, eventuelt en av de tre, hvis du ikke er medlem. Hver eneste sak vil styrke vår side i tvisteutvalget.

Jo raskere et tvisteutvalg kan nedsettes, jo raskere kan det høre partenes synspunkter og treffe en beslutning om hvordan avtalen skal forstås. Dette har betydning både for den enkelte forfatter og for skribentorganisasjonene at denne saken bringes raskt i orden.

 

Dette er realisasjonssaken

Uenigheten har versert siden 2018, men Forfatterforbundet ble først bragt inn i saken i fjor høst. Det har ikke vært bevegelse mellom partene i saken. 

Flere forfattere har varslet at de har blitt utsatt for at forlag setter ned royaltyen fra 15/20% til 7.5 % ved kampanjesalg og en bloc salg, uten at vilkårene for å gjøre dette er til stede.

Forfatterorganisasjonene mener normalavtalen er klar på at benyttelse av lavere royalty, såkalt realisasjonsroyalty, kun kan brukes ved lagertømming, dvs. der forlaget skal selge restlageret av en tittel som ikke lenger har utsikter for inntjening fremover. Denne realisasjonsbestemmelsen i normalkontrakten (2.8.7 i kontrakten for voksen skjønn/ 2.8.10 i kontrakten for barne- og ungdomslitteratur) har krav til at forfatter skal varsles i forkant.

Saken har flere ganger vært omtalt i media, og her er to saker fra VG og Bok365. Den har også vært omtalt i Klassekampen og Dagsnytt 18.

Du finner flere artikler under: