Logo Forfatterforbundet
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet
Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet

Gründerperioden er over

En drøy uke før jul, på vei inn i nok en nedstenging av samfunnet, går styrets tanker til dem som har fått oppdrag avlyst og kanskje mister inntekter.

 

Over nyttår feirer Forfatterforbundet fire år. Vi er nå en etablert del av det norske litteraturfeltet. Forfatterforbundets medlemmer kan konstatere at vi har gjort unna mange av de største kampene vi beskrev da forbundet ble startet.

På nyåret vil vi lyse ut egne stipender. Styrene i både Forfatterforbundet og Forfatterforbundets vederlagsfond tar i disse dager beslutningene om størrelsen på stipendpotten for 2022. Forberedelsene har vært grundige, vi har nå et system på plass som vil håper skal være enkelt for søkerne å benytte, samtidig som det er et effektivt verktøy for stipendkomiteen i vurderingen av søknadene.

Vi kan slutte å snakke om «å komme inn i ordningene». Ved utgangen av 2021 er Forfatterforbundet inne i de største vederlagsordningene – bibliotekvederlagsordningen og kopieringsvederlagene via Norwaco og Kopinor – og vi har startet en dialog med Kulturdepartementet og Kulturrådet når det gjelder sammensetningen av komiteen som deler ut statens kunstnerstipend. Styret har god tro på at også dette vil løse seg.

Styret er opptatt av samarbeid. Vi jobber derfor målrettet med å opprettholde og forbedre våre relasjoner til alle aktører på litteraturfeltet. Vi har god nytte av et konstruktivt samarbeid med de øvrige organisasjonene som NFFO, NBU, Dramatikerne, DnF, NO og Forfattersentrum, og selvsagt forleggerne og indiemiljøet, men også andre organisasjoner som for eksempel Grafill, Norsk Filmforbund. Vi holder fortsatt mottoet om at vi skal være nyttige høyest.

Når det gjelder styret benytter jeg også anledningen til å melde at vi er flere som har sittet siden starten. Om to år når vi maksgrensen på seks år. Vi trenger fornying, og det arbeidet er allerede på overtid. Det er også et klart ønske fra det sittende styret at vi ved neste landsmøte får valgt inn nye og yngre krefter i styret. Det er viktig og svært interessant oppgave å ta forbundet videre – ta gjerne kontakt med valgkomiteen om du ønsker å bidra.

Bokloven er en historisk viktig mulighet til å påvirke forfatternes videre levekår. Fra styret utgjør Trond Vernegg, Helle Stensbak og jeg arbeidsgruppen som jobber opp mot departementet, de øvrige organisasjonene og bransjen for øvrig. Både i denne saken, og når det gjelder strømmeøkonomien, har Forfatterforbundet markert seg med innsikt og i å være godt forberedt. Vår dialog med utreder Aslak Sira Myhre og hans team i Kulturdepartementet er god og konstruktiv. Vi har også spilt inn vår posisjon via LO Kultur.

Hovedargumentene våre er at loven må definere opphavernes rett til rimelig vederlag og vilkår for rettighetsoverdragelse, at strømmetjenestene må reguleres spesielt og at litteraturfeltets støtteordninger, særlig stipendene, har behov for mer vidsyn i utvalg og komiteer.

Et kjernepunkt for Forfatterforbundet har alltid vært at vi skal være en åpen organisasjon for alle skjønnlitterære forfattere. Vi er også for at mest mulig av de kollektive midlene skal ut igjen til forfatterne.

Med et slikt syn mener styret at det faller naturlig å se på alle former for administrativt samarbeid med de øvrige skribentorganisasjonene. Dette er et syn vi fremmer og tar til orde for aktivt. Et effektivt administrativt samarbeid i for eksempel en paraplyorganisasjon vil kunne frigjøre betydelige midler til opphaverne i form av stipender og andre aktiviteter. Dette vil vi jobbe videre for.

Fra nyttår er vi på plass i helt egne lokaler og en rekke skjønnlitterære opphavere vil motta stipend fra Forfatterforbundet. Det er grunn til å gratulere alle medlemmene, sekretariatet og styret med den formidable jobben som er gjort.

 

Med det ønsker jeg alle en riktig god jul, med håp om at dere får laget den julen dere ønsker.

 

Beste hilsen fra
Eystein Hanssen,

leder

Du finner flere artikler under: