Logo Forfatterforbundet
Forfatter Morten Borgersen, fotografert av Fin Serck-Hansen
Forfatter Morten Borgersen, fotografert av Fin Serck-Hansen

Møt Morten Borgersen

Tastaturprat :
Idéen bak spalten er å bli litt bedre kjent med norske forfattere på en uformell måte. Det stilles et fast sett med spørsmål som forfatterne svarer på.

Morten Borgersen debuterte i voksen alder i 2012. Han har gitt ut 2 romaner: Jeg har arvet en mørk skog  (2012) og Forestillinger (2014), begge på Vigmostad og Bjørke forlag. I 2015 kom sakprosaboken: Våre stemmer: Om å leve med HIV, og i 2021 sakprosaboken: Våre stemmer: Om å leve med ME. Begge på Press forlag.

Når begynte du å skrive og når ble skrivingen et forfatterskap?

Det var en tidlig drøm om å skrive. Men så ble det teater isteden. Helt til jeg møtte en redaktør og fortalte om noen tanker jeg hadde om en historie, og han sa: Sett i gang. Skriv den. Så fra 2012 ble det et forfatterskap, og en god veksling mellom roman og sakprosa.

 

Fortell kort om hvordan du skriver og arbeider frem dine bøker

Jeg leser veldig mye. Lar meg inspirere og lærer av det. Til romaner har jeg en alltid en konkret ide, en historie. Så lager jeg en plan, bygger en dramaturgi (lærdom fra teatret) for utviklingen av historien. På masse gule lapper med piler. Men så når jeg skriver endrer jo planen seg. Heldigvis. Det er viktig å være åpen for det. Og det er viktig å skrive og skrive. Helst hver dag. Skrive mye før du sensurerer og retter opp. Med sakprosa er det annerledes. De bøkene er i intervjuform, så jeg må gjøre mye research på tema og på menneskene. Men uansett, så skriver jeg fordi det for meg er del av et humanistisk prosjekt. Om å forstå mer og evne å berøre.

 

Hvor skriver du?

Hjemme i Oslo. I huset på landet i Telemark. I et hus i sør-Frankrike, i et studio i Paris. Jeg skriver best når jeg ikke er hjemme. Mest konsentrert.

 

Hvordan var prosessen med å utgi bok for deg?

Det kommer veldig an på redaktøren du får. Og du kan ikke alltid velge. Jeg har både vært heldig og uheldig. Redaktører som gir deg konkrete stikkord videre og utfordrer deg er bra, redaktører som synser og er vage er ikke til noe. Jeg fikk mye oppmerksomhet ikke minst på romanene, gode kritikker, bokbad, bibliotektreff osv. som jeg initierte til. Så det har vært fint.

 

Hva arbeider du ved siden av ditt virke som forfatter?

Jeg har arbeidet med teater siden 1970. Utdannet skuespiller på teaterhøgskolen, og vært skuespiller ved de fleste teatrene. Etter hvert begynte jeg som regissør, og har også vært teatersjef i Molde, Skien og på Den Nationale Scene i Bergen. Siden 2008 freelance-regissør med oppgaver på teatrene i landet og også i Russland. Nå i høst Engler i Amerika på Den Nationale Scene i Bergen. Så jeg veksler mellom skriving og teater. Det er en fin variasjon som beriker hverandre.

 

Hva leser du selv? Er det en bok eller flere som har hatt betydning for ditt eget virke som forfatter?

Jeg leser som sagt mye. Mest utenlandsk skjønnlitteratur. Kanskje fordi tematikkene er bredere og videre enn den ofte er i den norske sosialrealismen. Jeg leser mye kvinnelige forfattere. Virginia Wolf. Marguerite Duras. Sara Stridsberg. Ali Smith.  Jeg er ikke så ute gjenkjennelse når jeg leser, men jeg vil gjerne utfordres.

 

Hva skriver du på nå?

Jeg skriver på tredje bok i sakprosaserien Våre Stemmer for Press forlag. Den handler om mennesker som har vært utsatt for tortur og forfølgelse og har fått komme til Norge. Om hvordan overlever du slike traumer, og hvordan går du videre. Boken kommer i juni 2022. Så er planen å komme i gang med en ny roman.

 

Har du noen gode råd til aspirantmedlemmene våre som ennå ikke har debutert?

Les andre forfattere. Skriv hver dag. Øv deg. Lær deg å bygge opp en historie. Vær konkret. Ikke less på. Du må fange oppmerksomheten og interessen. Du må ville noe med historien din, den må være viktig utover deg selv.

 

Hva synes du Forfatterforbundet skal arbeide mer med i fremtiden?

Kurs og foredrag til inspirasjon og input. Utfordre forlagene på om det er forfatter eller forlag som skal markedsføre en bok. Stipendmuligheter.

Vil du lese mer om Mortens forfatterskap, har han en forfatterside på www.mortenbo.no

 

Du finner flere artikler under: