Logo Forfatterforbundet
16. november 2021 var Forfatterforbundet, DnF, NBU, NO, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen i møte med Stortingets kulturkomité.
16. november 2021 var Forfatterforbundet, DnF, NBU, NO, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen i møte med Stortingets kulturkomité.

En del av systemet

16. november stilte et mer eller mindre samlet litteraturfelt til orientering for Stortingets familie- og kulturkomité. Forleggerforeningens leder Heidi Austlid tok initiativet, sammen med NFFOs leder Arne Vestbø, om en gjennomgang av det norske, litterære systemet.

I dette fellesopplegget la forfattere, forleggere og bokhandlere vekt på å framstå samlet i den hensikt å kunne gi politikerne best mulig forutsetninger for å ta beslutninger på det litteraturpolitiske feltet.

Det er en god idé å framstå samlet. For sett utenfra er litteraturfeltet fragmentert. Det er mange skribentorganisasjoner og enda flere interesseorganisasjoner som jobber for språk, lesing og litteratur. Signalet fra politikerne v/komiteens leder, Grunde Almeland (V), var at vår felles gjennomgang av det norske, litterære systemet var svært nyttig.

For ikke lenge siden var jeg så heldig å bli invitert til å holde innlegg i et styreseminar i et kjent, norsk forlag. Det er egentlig ikke viktig hvilket, men mottakelsen jeg fikk er interessant: Forfatterforbundet oppfattes som et forbund med nye ideer, og som representerer en disruptiv kraft. Dette er et kjent begrep fra business-verdenen; disruptiv teknologi har den egenskapen at den endrer forretningsmodeller og dermed pengestrømmer og makt og kan sette en bransje på hodet. Tesla og Spotify er eksempler på dette. Uansett, det angjeldende forlagets styre ønsket å lære, og hentet inn folk som hadde andre tanker. Det ble en interessant og fruktbar samtale.

 

Ikke lenger en outsider

Fra å bli betraktet som en outsider møter Forfatterforbundet nå i større og større grad en holdning om at det vi sier kan være både nyttig og interessant. Selvsagt vil det aldri bli slik at alle er enige om alt på litteraturfeltet, men min opplevelse er at vi stadig vinner terreng rundt våre prinsipielle tanker om likhet og åpenhet på feltet.

Sakte, men sikkert blir vi en del av systemet. Det er bra, for skal vi gjøre en best mulig jobb for skjønnlitterære forfattere må vi være til stede der beslutningene tas. For oss som har vært med helt fra starten av, virker vår tilblivelse og kampen for å komme til på feltet både lang og strevsom, men sannheten er vel heller at det har gått ganske raskt.

 

Viktig arbeid på hele litteraturfeltet

Som et eksempel på hva sekretariat og styre sysler med, er et øyeblikksbilde fra ukene fra midten av oktober til november interessante. Da deltar sekretariat, styre og komitémedlemmer på møter om ny boklov i regi av Kulturdepartementet, på innspillsmøte i forbindelse med ny boklov, vi møter statsråd Anette Trettebergstuen i samme anledning, vi deltar på møte om litteratur i Stortinget, i møte om innkjøpsordningen i Kulturrådet, vi har forhandlet i Kopinor både om vår egen andel av midlene, og som forhandlingsledere for skjønnlitterære forfattere om denne gruppens andel av totalpotten, vi deltar i etableringen av og stiller folk til Teknisk beregningsutvalg for lydbøker (TBU), vi møter utenriksminister Anniken Huitfeldt i forbindelse med lansering av det nye tverrkulturelle kompetanseprogrammet for kultureksport, vi deltar i utformingen av World Expression Forum på Lillehammer, der Anne Holt er styremedlem, deltar i utdelingen av LOs arbeiderlitteraturpris, der Sven Henriksen er vårt bidrag til komiteen og vi er i ferd med å teste ut vårt nye system for stipendsøknader. Og sneier vi innom desember er vi invitert til å fortelle om arbeidet vårt på et indieforfatterseminar. Det er helt sikkert noe jeg har glemt.

 

Vi skal aldri glemme hvor vi kommer fra

Forfatterforbundet jobber seg sakte, men sikkert inn i alle de ordningene – og på alle områdene – det er naturlig at vi er en del av. Jeg mener vi kan si at det er vel fortjent.

Samtidig skal vi aldri glemme hvor vi kommer fra. Systemet skal ikke få forme oss til noe annet enn det vi er: En åpen skribentorganisasjon for skjønnlitterære forfattere.

 

Ønsker dere en fortsatt god høst!

 

Med vennlig hilsen

Eystein Hanssen,
styreleder i Forfatterforbundet

Du finner flere artikler under: