Logo Forfatterforbundet
LOs litteraturpris er opprettet for å styrke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger.
LOs litteraturpris er opprettet for å styrke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger.

Hvem bør få LOs litteraturpris i 2022?

Da LO lanserte sin litteraturpris i 2020, var hensikten å styrke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger. Prisen skal synliggjøre arbeiderlitteraturen, og bidra til at arbeiderlitteratur er en hedersbetegnelse.

Prisen tildeles på bakgrunn av skriftlige verk som utmerker seg ved å gi økt forståelse og innsikt i levd liv, gjennom god formidling og høy litterær kvalitet. Det kan være roman, noveller, poesi eller dramatiske tekster. Prisen skal gå til norsk litteratur utgitt i 2020 eller 2021.

Prisen er på 100 000 kroner, og deles ut annethvert år.

 

Juryen består av:

Julie Lødrup LO, leder av juryen
Sven Henriksen, Forfatterforbundet
Mette Henriksen Aas, Fagforbundet
Petter Vellesen, Fellesforbundet
Ellisiv Lindkvist, Dramatikerforbundet

 

Forslag sendes juryens sekretær, Bård Nylund på e-post: bard.nylund(at)lo.no innen 31.12.2021.

Vinner i 2020 var romanen Puslingar av Atle Berge (Samlaget). Dette var de nominerte i 2020.

Du finner flere artikler under: