Logo Forfatterforbundet
Forfatter Fartein Horgar
Forfatter Fartein Horgar

Møt Fartein Horgar

Tastaturprat :
Idéen bak spalten er å bli litt bedre kjent med norske forfattere på en uformell måte. Det stilles et fast sett med spørsmål som forfatterne svarer på.

Fartein Horgar har utgitt bøker i de fleste sjangere, hovedsakelig romaner. Han er født inn i kolonihistorien (på Madagaskar) og har gjennom flere bøker hatt dette som tema, ikke minst i romanserien Vestindiakvintetten (Aschehoug 2016-2021). De fem romanene bygger på omfattende research og reising i US Virgin Islands, og omhandler den norske rollen under kolonialismen i det tidligere Dansk Vestindia. Etter en reise på Cuba (1999) skrev han romanen Hemingways båt som handler om dagens Cuba, og oversatte til norsk Den store dyrehagen av Cubas viktigste poet, Nicholás Guillén. Hans nyeste bok er reiseboka Alltid et annet sted (Flyt Forlag 2021).

Når begynte du å skrive og når ble skrivingen et forfatterskap?

Jeg begynte å skrive som 18-åring (i 1973), og debuterte med dikt 7 år etter.

Fortell kort om hvordan du skriver og arbeider frem dine bøker

Mitt yrkesliv fant sted på psykiatrisk sykehus, som nattevakt, og når pasientene sov, begynte jeg å skrive. Slik holdt jeg på gjennom 40 år og et tjuetalls bøker. Etter at jeg ble pensjonist, skriver jeg fra 08.00 til 17.00 hver dag, også lørdag og søndag.

Hvor skriver du?

Hjemme på arbeidsrommet mitt. Og på hotell, når jeg turnerer med foredrag om Vestindiakvintetten.

Hvordan var prosessen med å utgi bok for deg?

Prosessen med å utgi debutboka var lang, smertefull og helt i samsvar med forventningene.

Hva arbeider du ved siden av ditt virke som forfatter?

Nå er jeg pensjonist.

Hva leser du selv? Er det en bok eller flere som har hatt betydning for ditt eget virke som forfatter?

Jeg leser sakprosa knyttet opp mot tema jeg selv arbeider med. Og jeg leser masse skjønnlitteratur. Her passer det å anbefale Jon Kalman Stefansson og Gabriel Garcia Marques.

Hva skriver du på nå?

En roman, også den knyttet opp mot kolonialisme og rasisme.

Har du noen gode råd til aspirantmedlemmene våre som ennå ikke har debutert?

Hold ut.

Hva synes du Forfatterforbundet skal arbeide mer med i fremtiden?

Som Den norske Forfatterforeningen, arbeide hardt for å beholde og videreutvikle de bokavtaler som gjennom 60 år er kjempet frem for å gi forfattere gode arbeidsvilkår.

Du finner flere artikler under: