Logo Forfatterforbundet
Kulturminister Anette Trettebergstuen og nasjonalbibliotekar, Aslak Sira Myhre, som skal lede arbeidet med den nye bokloven
Anette Trettebergstuen. Foto: Arbeiderpartiet/Bernt Sønvisen. Aslak Sira Myhre. Foto: Nasjonalbiblioteket/Gorm K. Gaare

Bokloven kommer!

I dagens pressemelding fra Kulturdepartementet sier Trettebergstuen videre: - Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov som skal sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet.

- En oppdatert boklov og et virkemiddelapparat tilpasset dagens bokmarked er avgjørende for å sikre litteraturen, lesing og et godt bibliotektilbud i framtida. Jeg ser fram til å bidra til å bygge en plattform for det norske litterære systemet de neste tiåra, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

 

Grundig forarbeid

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet. Regjeringen erkjenner også at mye har skjedd i bokmarkedet siden forrige lovforslag i 2013. Blant annet konsumeres stadig mer av litteraturen gjennom strømming og lyd. Regjeringen ser derfor behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget før et nytt lovutkast kan sendes på høring. Det er også nødvendig å se hele det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet i sammenheng. Utredningen skal derfor vurdere hva som hører hjemme i en boklov, og hva som krever andre tiltak enn lovregulering.

– Vi er svært tilfredse med at momentene kulturministeren og departementet her legger vekt på, samsvarer med flere av innspillene Forfatterforbundet har hatt før og under valgkampen, og som vi også har spilt inn gjennom LO Kultur, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Forfatterforbundets primærstandpunkter har vært at strømming og digital distribusjon må tas med, at hele det litteraturpolitiske virkemiddelapparatet ses i sammenheng og at man må se på eier- og maktstrukturer på litteraturfeltet.

– Skal man få til dette, må man også ha en grundig prosess før loven sendes til Stortinget, sier Hanssen. – Vi er svært glade for at kulturministeren her har lyttet til innspillene vi kom med, og at vi får en solid kapasitet som Aslak Sira Myhre til å lede arbeidet.

 

Nøkkel til refleksjon og utvikling

- Litteraturen er en nøkkel til kritisk refleksjon, utvikling og gode opplevelser. Den kan gi innsikt som styrker muligheten til å delta i samfunnet og å ta egne valg. Derfor er det viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle. Jeg er glad for å meddele at vi nå setter i gang et utredningsarbeid med påfølgende lovprosess slik at vi så raskt det lar seg gjøre, kan foreslå en ny boklov for Stortinget, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Departementet vil involvere de ulike aktørene i bokbransjen gjennom møter og muligheten for skriftlige innspill i forbindelse med utredningsarbeidet.

 

Les Eystein Hanssen kronikk om boklov i Klassekampen, 08.09.2021

Du finner flere artikler under: