Logo Forfatterforbundet

Målrettet hackerangrep mot Forfatterforbundet

I flere intense bølger forrige uke ble Forfatterforbundets nettsider utsatt for et sofistikert hackerangrep.

– Det er en tankevekker at en skribentorganisasjon utsettes for et slikt angrep, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Det er en påminnelse om at alle må være på vakt mot datainnbrudd.

 

Raskt avverget

Angrepet ble orkestrert fra en server i USA og ble relativt raskt oppdaget og håndtert av Forfatterforbundets IT-leverandør. Bak den aktuelle serveren i USA kan det godt skjule seg nye ledd og andre servere i andre land.

– Internett er et uoversiktlig sted, og det er mange metoder dyktige aktører kan benytte til å skjule seg, framholder Hanssen. –Vi er glade for at innbruddet ble avverget.

 

Viktig å verne om personsensitiv informasjon

GDPR-bestemmelsene er klare på at medlemskap i et fagforbund er personsensitiv informasjon. Dette stiller særskilte krav til organisasjonenes medlemsregistre, og hvilken datasikkerhet som er implementert.

– 100% sikker blir man aldri, men vi må gjøre alt vi kan for å ligge mest mulig i takt med utviklingen, sier Hanssen. – Våre medlemmer skal være trygge på at vi gjør det vi kan for å holde informasjonen sikker.

 

Vanskelig å peke på en årsak

Hackerangrep er dessverre svært vanlige. Ifølge det amerikanske IT-sikkerhetsselskapet Norton starter 75% av hackerangrepene med en e-post, og økningen i antallet angrep med ransomware (at en server krypteres og man må betale løsepenger) mer enn doblet seg.

– Hva årsaken til at Forfatterforbundet utsettes for et slikt angrep er, kan vi bare spekulere i, sier Eystein Hanssen. – Kanskje har andre organisasjoner opplevd det samme. Men for oss viser det at vi aldri kan være årvåkne nok.

 

Du finner flere artikler under: