Logo Forfatterforbundet

Bookis utbetaler nå royalty til forfattere

Bookis lanserte i november 2020 en løsning som gir både selgere og kjøpere av brukte bøker anledning til å støtte forfatterne med royalties. Nå skal pengene utbetales for første gang.

 

Viktig å gi initiativet litt tid

Det er mange som har vært spente på hvordan løsningen med royalties på brukte bøker skulle fungere, og ennå er alt for tidlig å avsi en dom. Da nyheten kom i november i fjor, så Forfatterforbundet dette som et spennende initiativ fra en initiativrik gründerbedrift. Leder i Forfatterforbundet,Eystein Hanssen, mener Bookis’ opplegg er en sympatisk idé og et positivt initiativ. – Alternativet er at boka omsettes i en Facebook-gruppe, på Finn eller fra et antikvariat uten noen form for kompensasjon til forfatteren, sier han. Dette har vært et problem for mange serieforfattere, der hele bokserier blir videresolgt opp til flere ganger – uten at forfatteren som har skrevet verket tjener noe.

 

Verifisering av forfatterne

For å få tilgang til opptjent royalty, må forfatteren logge seg på Bookis og deretter identifisere seg med BankID for å verifisere sitt forfatterskap. Ifølge Bookis går dette greit for de fleste av forfatterne, men i tilfellere der forfatternavnet i Bokbasen ikke stemmer hundre prosent overens med folkeregistrert navn, kan problemer oppstå. Dette løser seg ved å sende Bookis annet bevis på identitet. Forfatterforbundet gjorde en test, og erfarte at prosessen raskt ordnet seg når de riktige opplysningene var kommet på plass.

 

Vil leserne betale?

– Vi håper folk vil venne seg til tanken om å gi forfatteren en royalty, også ved omsetning av bruktbok.Nå må vi gi dette initiativet litt tid og se hvordan det fungerer i praksis, men vi registrerer at Bookis’ egne undersøkelser peker i retning av at kjøperne er villige til å betale royalty, sier Eystein Hanssen.

 

Dialog med skribentorganisasjonene

Skribentorganisasjonene har nå invitert Bookis til dialog, og for å kunne komme med innspill til idéer som bedre kan ivareta forfatterøkonomien. Hanssen legger til at dennetypen plattformer som vokser fram i den digitale økonomien kan være interessante for forfatterne, også med tanke på dialog med lesere. – Vi håper Bookis vil legge til rette for det, avslutterhan.

Er du forfatter, sjekk om du har royalty til gode.

 

Les også om da Bookis lanserte royalty på brukte bøker
og om noen erfaringer som er gjort underveis.

Du finner flere artikler under: