Logo Forfatterforbundet

Forfatter Jan Faye Braadland hedret

I en høytidelig sermoni under Høytidsdagen i Akademiet på Erkebispegården i Trondheim fredag 17. september ble Jan Faye Braadland tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab minnemedalje i gull med grønt ordensbånd for 2021.

Jan Faye Braadland er cand. mag og forfatter av både skjønn- og faglitterære artikler og bøker. I 1982 debuterte han med den selvbiografiske romanen «Mannen i månen» på Pax Forlag. Ti år senere etablerte han forlaget Tekstforlaget.

Braadland mottar minnemedaljen for sitt over 30 år lange arbeid med å samle, kopiere og systematisere materiale og skrifter etter sin tippoldefar, folkeminnesamleren Andreas Faye (1802-1869), som var en betydelig historiker i sin samtid. Faye skrev den første pedagogiske lærebok for seminarister og den første folkeminneboken i norsk litteratur med «Norske Sagn» fra 1833. Det innsamlede materialet har Braadland utgitt i en rekke skrifter og artikler.

Braadland formidler sin tippoldefars verk til et bredere publikum utenfor akademia på andreasfaye.no og en egen facebookside. Både Braadlands private Faye-arkiv og hans formidling av Faye-relatert stoff er av stor verdi og betydning for videre forskning på en rekke områder innen humaniora og samfunnsfag.

Medaljen følges av et diplom. Forfatterforbundet gratulerer!

 

Kilde: dknvs.no, hvor du kan lese mer om tildelingen og tidligere vinnere.

Foto: Thor Nielsen, DKNVS

Du finner flere artikler under: