Forfatterforbundet er medarrangører av den viktige debatten om språk og litteratur som foregår tidlig torsdag kveld. Tage Pettersen fra Høyre, Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet og Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet møtes for å legge fram sine partiers synspunkter.

Tid: Torsdag 19.08.2021 17:45 – 18:45

Sted: Arendal bibliotek

Se programsiden her, eller klikk deg rett til strømming via Facebook: https://www.facebook.com/norskbibliotekforening/live_videos/

Om arrangementet:

 «Kva parti bør du stemme på i haust om du er opptatt av språk og litteratur? Kom for å vurdere kjernesakene til utvalde stortingsparti og for å bli betre kjent med politikarar som er aktuelle kulturministrar!

Tage Pettersen frå Høgre, Anette Trettebergstuen frå Arbeidarpartiet og Åslaug Sem-Jacobsen frå Senterpartiet debatterer lesepolitikk, med Håkon Haugsbø som debattleiar.

Eit samla språk- og litteratur-Noreg set lesing på dagsordenen til årets stortingsval av di lesing, særleg mellom born og unge, har gått ned dei siste åra. Leseundersøkingar viser at seks av ti elevar berre les når dei må, og 15-24-åringar les like mykje på framandspråk som på norsk.»

Forfatterforbundet har også tatt turen til Arendalsuka. Ønsker du kontakt med oss, se etter vår nestleder Trond Vernegg. Du kan kontakte ham på tlf. 98294598. Han er som kjent også formann i Riksmålsforbundet, en annen av medarrangørene.

Forsidefoto: Patnaree Asavacharanitich / Shutterstock.com