Logo Forfatterforbundet

Strømmeavtalen er endelig klar!

Etter lange forhandlinger ble Forfatterforbundet, Den norske Forfatterforening og Norske barne- og ungdomsbokforfattere denne uken enige med Forleggerforeningen om avtaler for lydbøker som også regulerer forfatternes inntekter fra strømmetjenester.

– Strømming er fortsatt nytt, og det har vært mye for begge parter å sette seg inn i. Den største seieren i disse forhandlingene er at vi har fått til et gulv, et minstebeløp per strømming, sier Helle Stensbak og Eystein Hanssen, som har utgjort Forfatterforbundets forhandlingsteam.

Med den nye normalavtalen sikres alle forfattere som utgir på forlag i Forleggerforeningen et fast forskudd på nye lydbøker i strømmetjenester, en royaltysats på 28% av forlagenes inntekter og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting (eksemplar), med en høyere sats på kr 12,50 for de 250 første lyttingene. De nye beløpene skal også innføres i løpende avtaler. Ny royaltysats og garanterte beløp per strømming vil få virkning allerede fra 1. juli i år, mens endringer i den nye normalavtalen som krever tekniske endringer i strømmeappene vil innføres fra årsskiftet.

 

Avtalen følges fra Europas skribentorganisasjoner

- Med denne avtalen kommer norske forfattere veldig mye bedre ut enn forfattere i andre land. Det er både fordi vi har et unikt kollektivt avtaleverk, og fordi de norske litteraturorganisasjonene viser vilje til gode kompromisser. Normalavtalene blir ikke mindre viktig fremover, når flere utenlandske aktører fra land uten et slikt avtaleverk nå etablerer seg i det norske strømmemarkedet. Skribentorganisasjoner i resten av Europa følger derfor våre forhandlinger med stor interesse, forteller Eystein Hanssen.

Han er glad for at avtalen har kommet i havn etter lang tids forhandlinger om et nytt markedsområde. Minstebeløpet for lytting vil slå inn når 15% av boken er lyttet til, og barne- og ungdomsbokforfatterne har også forhandlet frem en egen sats som sikrer at også korte barnebøker kan være bredt representert i tjenestene.

 

Godt samarbeid på tvers ga gevinst

– Avtalen er et resultat av godt samarbeid mellom skribentorganisasjonene, sier Eystein Hanssen, og forteller at i oppløpet har NBU, DnF og Forfatterforbundet samarbeidet tett. Forhandlingene har vært en prøvesten for samarbeidet med LOs juridiske avdeling.

– Dette samarbeidet har fungert helt utmerket og vår faste jurist Lars Christian Fjeldstad ved LOs juridiske kontor har vært et solid og strategisk bidrag til forfattersiden, sier Eystein Hanssen.

Fjeldstad har jobbet tett med NBUs Astrid Storrusten. I forfatterforeningenes forhandlingsutvalg har også NBUs leder, Alexander Løken og NBUs forfatterrespresentant, Arne Svinge, DnFs leder, Heidi Marie Kriznik, DnFs nestleder Amalie Kasin Lerstad og forfatterrepresentant Maja Lunde sittet.

Fra forleggersiden har forhandlingsutvalget bestått av direktør for Forleggerforeningen, Heidi Austlid, og representanter fra forlagene, Einar Ibenholt fra Gyldendal, Jorun Sandsmark fra Kagge og Håkon Kolmannskog fra Samlaget.

 

Skal sikre bredden av litteratur i lydformat

Forlagene som er med i Forleggerforeningen forplikter seg nå også for å jobbe aktivt for at strømmetjenestene skal synliggjøre bredden i litteraturutvalget i tjenestene, for å sikre norske lesere et godt litteraturtilbud fremover.

- Denne avtalen sikrer vilkårene for at vi kan fortsette å skape ny litteratur, og at forfattere på forlag som forplikter seg til å bruke normalavtalene kan få skikkelig betalt for dette i årene som kommer. Med denne avtalen kan forlagene fortsette å jobbe for å få ut en bredde av litteratur i lydformat til norske lesere, det er viktig for norsk språk og kultur, sier direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid.

Nytt i avtalen er også at det blir nå opprettet et eget teknisk beregningsutvalg for litteratur (TBU litteratur), der både forfatterne og forleggerne skal være representert. TBU litteratur skal samle inn data fra abonnementstjenestene og legge frem relevant statistikk hvert år i september. Utvalget skal virke etter bestemmelsene i åndsverkloven og EUs digitalmarkedsdirektiv.

Forfatterforbundets forhandlingsteam har bestått av leder Eystein Hanssen, samfunnsøkonom og vara til styret, Helle Stensbak, samt spesialist på opphavsrett i LOs juridiske avdeling, Lars Christian Fjeldstad,.

FAKTA OM NY LYDBOKAVTALE MED STRØMMETJENESTER

 

  • Nye normalavtaler for lydbøker som inkluderer strømming i abonnementstjenester skal sikre forfattere i Forleggerforeningens forlag nye standardsatser fra 1. juli 2021. De nye beløpene skal også innføres i løpende avtaler.
  • Forfatteren får en royaltysats på 28% av forlagets inntekter, og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting, med en høyere sats på kr 12,50 for de første 250 lyttingene. Barne- og ungdomsbokforfattere har i tillegg en egen sats for lydbøker inntil 20 minutter, med 10 kroner for de første 250 lyttingene og deretter kr 8,75 per lytting.
  • Terskelen for når betaling utløses senkes fra 20% til 15%.
  • Et eget teknisk beregningsutvalg for litteratur, TBU litteratur, skal fremover samle inn data fra strømmetjenestene og produsere årlig statistikk for partene i avtalen.

Nye royalty- og garanterte minstesatser trer i kraft fra 1. juli 2021, mens endringer som krever tekniske endringer i strømmetjenestene, som å redusere innslagspunktet implementeres ved årsskiftet.

Les hele pressemeldingen her.

Du finner flere artikler under: